SCHAGEN - Bigband MissJones luidt het jaar uit in Schagen: ’We wish you a swinging Christmas!’

Bigband MissJones heeft zich in de 16 jaar van haar bestaan verzekerd van een steeds groeiende en trouwe schare fans! Niet zo verwonderlijk, gezien het brede en toegankelijke repertoire, en het hoge niveau waarop het publiek steeds kan rekenen bij de concerten van deze band!

MissJones heeft in het afgelopen jaar, samen met dirigent Ton van de Kieft, flink geïnvesteerd in vernieuwing van het repertoire en ook het niveau is weer geheel op peil na de ’muziekloze’ Coronaperiode. Een voorproefje daarvan heeft iedereen al kunnen beluisteren bij de Schager UITmarkt op 4 september jl.

Deze twee concerten zijn de uitgestelde concerten die in het najaar van 2021 gepland stonden, maar toen geannuleerd werden vanwege de Corona epidemie. De toen verkochte kaarten zijn nog steeds geldig! Kom ook, en laat Bigband Missjones u een kickstart geven voor de komende feestdagen!

Data: zaterdag 17 december 2022
Matinee: zondag 18 december 2022

Aanvang: zaterdag 20.15 uur
zondag 15.30 uur
Entree: € 15.00
CJP: € 7,50