KOLHORN - In opdracht van de provincie verlegt aannemer WaakSaam tussen 1 en 19 mei 2023 de kabels en leidingen in de berm van de N248 bij Kolhorn.


Verleggen kabels en leidingen en plaatsen voorbelasting

De provincie Noord-Holland werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising N248/Waardpolderhoofdweg in Kolhorn. De snelheid op dit kruispunt wordt verlaagd naar 50 km/u. Daarnaast worden er zowel voor als na het kruispunt uitbuigingen in de rijbaan van de N248 aangelegd. Een uitbuiging is een ‘knik’ in de weg waardoor je als bestuurder een flauwe slingerbeweging maakt. Dit zorgt ervoor dat je snelheid mindert. Daarnaast worden de aansluiting van de Ansjoviskade op de N248 en de uitrit achter de tuinen van de Waardpolderhoofdweg verwijderd.

Ter voorbereiding op deze aanpassingen start aannemer WaakSaam op maandag 1 mei met het verleggen van verschillende kabels en leidingen in de berm over een lengte van ongeveer 150 meter. Direct na afronding hiervan wordt de voorbelasting (een dikke laag zand om de grond gecontroleerd te laten inklinken) geplaatst. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk vrijdag 19 mei gereed.

Naar verwachting wordt er in het najaar van 2023 gestart met de werkzaamheden om de uitbuigingen aan te leggen.

Tijdens het werk is er een halve rijbaanafzetting

Tijdens de werkzaamheden wordt er gewerkt met een halve rijbaanafzetting tussen 09.00 uur en 15.00 uur. Verkeer wordt om en om langs het werkgebied geleid. Buiten deze tijden zijn beide rijbanen van de N248 Kanaalweg beschikbaar. Bekijk een overzicht van het werkgebied.