HIPPOLYTUSHOEF - Directeur amateurvoetbal van de Nederlandse Voetbalbond Jan Dirk van der Zee schreef deze week in zijn column dat veel clubs het moeilijk hebben. Landelijk gezien is de instroom van nieuwe leden 20% lager dan in voorgaande jaren. Minder leden betekent dat er in de toekomst minder inkomsten zijn uit contributie en kantineverkoop. Maar het roept ook de vraag op of er in de toekomst wel genoeg spelers zijn om een elftal te behouden.

Hoe is het met de jeugd bij Succes?

“Toen het voetbal voor de eerste keer stil werd gelegd, zijn we bij Succes meteen in actie gekomen,” zegt Raymond Leever (voorzitter jeugdcommissie). “In de zomerstop organiseren we trainingen voor de jeugd van Wieringen en tijdens de stilgelegde competitie hebben we een wekelijks alternatief programma gepresenteerd: van Sint-Maarten training en gymlessen tot straatvoetbal clinics zoals die van Streetkings.”

“Aan al deze activiteiten heeft Succes veel nieuwe jeugdleden overgehouden,” vult Remco Hagedoorn (vice-voorzitter) aan. “Voor wat betreft inschrijvingen van jeugdleden gaan we tegen de landelijke trend in. Succes begint het aankomende seizoen met ruim 50% meer jeugdinschrijvingen dan in een normaal seizoen. Voor ons als bestuur de bevestiging dat we vooral door moeten gaan met de activiteiten die we hebben opgezet. Ook na corona tijd!”

Senioren
“Het leuke is,” zegt Patrick Mulder (voorzitter), “dat al die inzet van al die vrijwilligers ook door de senioren wordt gezien. Iedereen staat te popelen om weer te kunnen voetballen en men merkt dat het voetbal leeft. Zo schrijven we voor het aankomende seizoen maar liefst 2 extra senioren elftallen in. Er komt 1 team door vanuit de jeugd en er start een team met spelers die een paar jaar geleden waren gestopt. Dus vanaf aankomend seizoen heeft v.v. Succes maar liefst 7 senioren elftallen. We hebben een zevenklapper!”

Zomervoetbal senioren
“Zodra de versoepelingen het toelaten gaan we deze zomer een tweewekelijks alternatief programma opzetten voor de senioren,” vult Dennis Klein (secretaris) aan. “De eerste ideeën zijn we al aan het uitwerken, zoals toernooien waar we de senioren mixen. Dan spelen onze leden ook eens met spelers uit een ander team. Oefenpotjes tussen de 7 elftallen die we nu hebben zijn een mogelijkheid, maar ook 7 tegen 7 toernooien waar leden en niet-leden zich in kunnen schrijven. We denken dan bijvoorbeeld aan oud strijders die het ook wel weer eens leuk vinden om bij Succes te voetballen. Maar zeker nog een toernooi waar bijvoorbeeld Wiron ook aan mee doet. Zo gaan we deze zomer nog een gevarieerd programma aanbieden met heel veel gezelligheid.”

Foto
Op de foto de leiders van de senioren met links naar rechts:
1e elftal – Senad Zilic
2e elftal – Jan Klaaren
3e elftal – Andre Bakker
4e elftal – Andre Verheijen en Michel Bijma
5e elftal – Bart-Jan van Dijk
6e elftal – Alfons van der Veen
7e elftal – Stan Franke