HIPPOLYTUSHOEF -Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft de afgelopen twee decennia in Nederland een enorme vlucht genomen. Het ledenaantal vertoont al jaren een opgaande lijn en inmiddels telt ons land ruim 162.000 vrouwelijke KNVB-leden. Het meiden- en vrouwenvoetbal is kwantitatief én kwalitatief dus sterk in ontwikkeling. Ook bij vv Succes zijn ze hier al jaren mee bezig.


Speelster centraal
Eén van de kernwaarden van vv Succes is dat iedere speler ongeacht talent, afkomst en/of geslacht dezelfde aandacht krijgt. Sinds een paar jaar heeft de jeugdafdeling dan ook een aparte coördinator voor het meidenvoetbal. Nadat Marcel Morant hier een aantal jaren geleden mee was gestopt, is Ronald Bon hiervoor nu aangesteld. Inmiddels heeft Ronald een enthousiaste groep trainers en leiders om zich heen verzameld met wie hij het meidenvoetbal verder vormgeeft. "Bij vv Succes is iedereen gelijk, maar we realiseren ons wel dat niet iedereen hetzelfde is. De verschillende doelgroepen krijgen evenveel aandacht, maar wel op basis van de verschillende behoeften en situaties. Iedereen moet zijn eigen weg vinden binnen de club en iedereen moet zich daar echt thuis voelen. Belangrijk is vooral dat meiden bij onze club de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en het meidenvoetbal de aandacht krijgt die het verdient."

'Je gaat niet op voetbal, je gaat op Succes'
Bij vv Succes streeft men ernaar dat alle leden in een team zitten dat bijdraagt aan hun ontwikkeling én spelvreugde. Het spreekt voor Niels de Wit, Hoofd Jeugd opleidingen bij Succes, dan ook voor zich dat er geen onderscheid is tussen een jongens- of een meidenteam. "Zo zorgen we ervoor dat iedereen, jongens en meisjes, binding houdt met de club en plezier houdt in het voetballen. Wij zeggen immers 'Je gaat niet op voetbal, je gaat op Succes'. Hier maak je naast doelpunten mooie herinneringen en vrienden en vriendinnen voor het leven." Tot en met 11 jaar zijn er nauwelijks verschillen tussen jongens en meiden die invloed hebben op het samen voetballen. Dit is volgens Niels dan ook de reden dat de jongens en meiden tot en met de O10 zoveel mogelijk gemengd voetballen en op basis van ontwikkeling en spelplezier worden ingedeeld. Vanaf de O11 wordt gekeken of het mogelijk is om volledige meidenteams te maken. "Dit doen wij dan op basis van de kalenderleeftijd, de leeftijd gebaseerd op de geboortedatum, maar ook speelt de biologische leeftijd en de voetballeeftijd mee. Twee speelsters kunnen even oud zijn, maar kunnen op een verschillend moment in de groeiontwikkeling zitten en ditzelfde geldt voor de voetbalontwikkeling. De voetbalontwikkeling heeft vooral te maken met hoeveel een kind al heeft gesport, buiten het sporten om beweegt, de hoeveelheid uitdaging die het kind zoekt en/of hoelang zij al voetbalt". Daarnaast geeft Ronald aan dat het voor de ontwikkeling van de speelster soms beter is om gemengd te blijven voetballen. "Uiteindelijk gaat het om de balans tussen wat het beste is voor de ontwikkeling van de speelster en het belang van de club. We zullen daarbij altijd blijven monitoren of een speelster op haar plek is."

Kom vrijblijvend meetrainen
Inmiddels telt de club meer dan 50 speelsters bij de jeugd en zullen er volgend seizoen maar liefst drie meidenteams gaan spelen. Een aantal waar vv Succes trots op is, maar het is volgens Ronald nog lang niet genoeg. "Binnen de organisatiestructuur hebben wij het meidenvoetbal ingebed en wij hopen dat dit ook zal resulteren in een nog grotere schare aan meiden binnen de club. Door het creëren van meidenteams, de trainingen van deze teams af te stemmen op de behoefte van deze teams en het geven van de juiste begeleiding zijn we al een heel eind op de goede weg. Met vorig jaar als hoogtepunt het kampioenschap van de MO15 en dit seizoen speelde de huidige MO11 regelmatig mee om de bovenste plekken. Maar bovenal zagen we veel voetbalsters die elke week met heel veel plezier naar ons sportcomplex kwamen. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar we het voor doen. Ieder kind is welkom en ieder kind verdient onze aandacht om zich goed te kunnen ontwikkelen als voetballer en als mens."

Lijkt het jou ook leuk om bij ons te komen spelen? Je bent altijd welkom! Wij hebben tot aan de zomervakantie elke week inloop trainingen waar je vrijblijvend kunt komen meetrainen. Neem voor meer informatie contact op met Ronald via jeugd@vvsucces.com.