WESTERLAND - Er is veel animo voor de mountainbikelessen van Sport Nu Westerland in het Dijkgatbos en dus heeft men besloten een extra clinic toe te voegen voor kinderen van 8-12 jaar.


Deze start op vrijdagmiddag 8 mei van 15.30-17.00 uur

Meer informatie en het aanmeldformulier staat op www.sport-nu.nl/mountainbike-clinic