HIPPOLYTUSHOEF - Bestuursverkiezingen vinden plaats tijdens ledenvergaderingen. Zo ook bij de Wironruiters op 9 oktober 2020. Tijdens deze alternatieve bijeenkomst in de rijbaan van de vereniging, stemden de leden in met het overdragen van de voorzittershamer van Pieter Klein aan Linda Koning. Ook stemden zij in met het toetreden van Wendy ten Brinke en Marleen van der Meer tot het bestuur. Daan Haverkamp is herkozen en Bert Koorn ‘blijft zitten waar hij zit’.

Verplichtingen vs corona
Als vereniging zijn ook de Wironruiters gehouden aan verplichtingen. Een daarvan is het hebben van een ledenvergadering, tweemaal in het jaar. Daarbij de vaste verplichte onderwerpen en besluiten aan de orde te laten komen. Wie wordt er toegelaten en wie mag er door als bestuurslid? Verhogen we de contributie? Belangrijke onderwerpen in het verenigingsleven. De corona maakte gek genoeg dat de leden en het bestuur 9 oktober vergaderde in de rijbaan. Geen paarden domineerde die avond maar de eigen leden, maximaal 30. Vooraf aanmelden was een ‘must’, evenals het van tevoren indienen van vragen aan het bestuur. 24,5 jaar voorzitter

In deze ietwat vreemde omstandigheden droeg Pieter Klein met de goedkeuring van de leden, zijn voorzittershamer over aan Linda Koning. Met een goed gevoel neemt Piet na 24,5 jaar afstand, vertrouwend op de positieve ontwikkelingen die al eerder in gang zijn gezet. Er zijn initiatieven genomen welke de vereniging weer op de kaart hebben gezet en bijdragen in een gezond en duurzaam voortbestaan van de club. Piet wordt deze avond wegens zijn tomeloze inzet voor de vereniging benoemd tot ‘erelid’ van de vereniging. Vol trots neemt hij de oorkonde ‘Erelid’ en een bronzen beeld van een grazend paard in ontvangst. Grazend, omdat men hem toewenst het rustiger aan te kunnen gaan doen.

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur bestaat nu uit Linda Koning (voorzitter), Marleen van der Meer (secretaris), Mariska van Medevoort (penningmeester), Daan Haverkamp, Bert Koorn en Wendy ten Brinke. Met dank aan de Rabobank verenigingsondersteuning, hebben zij zich de afgelopen anderhalf jaar ingezet om de vereniging in de spotlights te zetten. Daarvoor hebben vele vrijwilligers zich ingezet en zijn er mooie activiteiten tot stand gekomen. Met frisse energie en hoofden vol ideeën, zullen zij zich in blijven zetten voor hun geliefde club. Onderdeel van deze ideeën is dat er een gevarieerd les en trainingsprogramma samengesteld is en ook volgend jaar voortgezet zal worden.

Gevarieerd trainen
Dinsdag 13 oktober kondigde het kabinet opnieuw verscherpingen in de maatregelen aan. Zoals voor alle sporten in Nederland geldt, is de kantine dicht en zijn wedstrijden afgelast. Paardensport is een individuele sport, waardoor er binnen de huidige maatregelen veel mogelijk blijft. Zo hebben de Wironruiters een gevarieerd en coronaproof les- en trainingsprogramma op de kalender staan;- Reeks van drie springlessen onder leiding van Tamara Zijp (start 13 november);- Dressuurles van Jacob van der Heide (20 november en 4 december);- Training Working Equitation onder leiding van Karin van der Sluis (13 december).

Deelnemen
Informatie over deze lessen vindt u op onze social mediakanalen en website www.wironruiters.nl Op dit moment geldt er een aanbod waarbij men voor €50 baklid wordt voor de rest van dit kalenderjaar. Droog rijden, gebruik maken van ledenkortingen op aanvullende lessen en trainingen, ‘proeven’ van een lidmaatschap bij de Wironruiters. Heb je interesse? Mail dan aan info@wironruiters.nl