NOORD-HOLLAND - Werkgevers in de vrijetijdssector in de Kop van Noord-Holland gaan de krapte op de arbeidsmarkt te lijf, door samen te werken en met onderwijs de kwaliteit van personeel te verhogen. Met dat uitgangspunt is maandag 14 oktober een bijeenkomst gehouden voor deze sector, vanuit het programma Match 2020 van De Kop Werkt!.


Volgens wethouder Theo Meskers, bestuurlijk trekker van Match 2020, is de toeristische sector één van de pijlers onder de economische groei van de Noordkop. “Mits het ons lukt om de arbeidsmarkt en het onderwijs goed op elkaar te laten aansluiten. Als samenwerkende gemeenten nemen we daarin het initiatief, uiteraard samen met de werkgevers. Daarnaast investeren we in de toeristische marketing. Het aantal bezoekers aan ons gebied stijgt, zodat de carrièrekansen in de sector verder toenemen. Daar spelen we op in.”

Barista
Zo hebben werkgevers tijdens de bijeenkomst op 14 oktober pitches gekregen over verschillende initiatieven die door Match 2020 zijn genomen. Medewerkers van leisurebedrijven kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor cursussen, zoals wijn- en bierkennis of barista. Ook zijn er opties geboden voor leerwerktrajecten tot schoonmaker en servicemedewerker. Studenten van deze opleidingen kunnen aan de slag bij een van de vele werkgevers in de regio die zich hiervoor hebben opgegeven.

Texel Academy
Daarnaast is er verteld over het unieke leren, werken en wonenconcept van de Texel Academy. Werkgevers werken daarin samen, met als resultaat een tweede jaar voor de koksopleiding en in februari de start van de opleiding gastvrijheid. Het ROC Kop van Noord-Holland is betrokken als onderwijsinstelling. De Texel Academy deelt graag de uitkomsten, zodat het concept ook in andere gemeenten kan worden opgezet. Ook kunnen werkgevers zich profileren via het nieuwe platform Op Kop, waaraan een grote promotiecampagne is gekoppeld.

Actieplan
Voor de sector is een actieplan opgesteld om ervoor te zorgen dat het personeelstekort wordt verminderd en het onderwijsaanbod beter aansluit op de arbeidsmarkt. Tijdens de bijeenkomst is het plan ondertekend door ROC Kop van Noord-Holland, Koninklijke Horeca Nederland, brancheorganisatie Recron, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noordholland NoordH, WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord en de vier Noordkopgemeenten.

De Kop Werkt!

Match 2020 valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.
Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.