WIERINGERWERF - Staatsbosbeheer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor bosonderhoud in het Robbenoordbos in de Wieringermeer. De werkzaamheden die tot begin maart zullen duren bestaan uit het inventariseren en het markeren van de bomen die weggehaald moeten worden met een oranje stip, blessen genaamd. Daarnaast wordt gekeken naar gezonde en vitale bomen die juist meer ruimte krijgen om door te groeien. De kap van de gemarkeerde bomen zal plaatsvinden vanaf najaar 2024.

Nederlandse bossen kenmerken zich doordat ze bijna allemaal op enig moment gelijktijdig zijn aangeplant. Dat is ook in het Robbenoordbos gebeurd; nagenoeg alle bomen zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog aangeplant. Daardoor ontbreekt een gezonde opbouw in leeftijd in het bos. Om ook voor de toekomst een divers bos te behouden is het van belang nieuwe bomen meer ruimte te geven. Dat doet Staatsbosbeheer door een aantal bomen in het bos weg te halen, dat heet dunnen.

Boomkronen als indicatie


Om de ontwikkeling in het bos goed te zien wordt door de bosbeheerders veel omhooggekeken. “Hoeveel licht door het bladerdak valt, geeft een beeld van hoeveel ruimte bomen hebben om zich te ontwikkelen. Zodra het bladerdak zich sluit wordt de concurrentie om licht heviger. Licht is essentieel voor de fotosynthese en dus de groei van de boom”, aldus boswachter Mikal Folkertsma van Staatsbosbeheer. “Door meer ruimte te creëren in het bos, geven we dus jonge bomen de kans te groeien.”

Een toekomstbestendig en natuurlijk bos

In een natuurlijker bos bevinden zich bomen aan in allerlei levensfase. Van zaailing tot woudreus, van zaadje tot aftakelende dode boom. Iedere fase kent zijn eigen samenleving van dieren, planten en schimmels. Reden om het bladerdak van de vitalere bomen meer ruimte geven. Zo kunnen zij uitgroeien tot de woudreuzen van de toekomst. Minder concurrentiekrachtige bomen worden gekapt om ruimte te brengen in het bos. Ruimte waar liefst zoveel mogelijk bomen van profiteren.

Nadat de keuzes voor de te vellen bomen zijn gemaakt, worden alle bomen langsgelopen om te kijken of er geen bijzondere natuurwaarden zijn die reden zijn om andere keuzes te maken. Gekeken wordt naar roofvogelnesten, nestholtes, bijzondere planten in de omgeving en verblijfplaatsen van vleermuizen.

Herplant of natuurlijke verjonging

Op een aantal locaties waar Staatsbosbeheer de dunning uitvoert zullen jonge bomen van inheemse soorten terug geplant worden. Op andere plekken zorgt natuurlijke verjonging voor nieuwe bomen en meer variatie in het bos.

Bles-excursies In februari kunnen geïnteresseerden met de boswachters mee het bos in om te kijken hoe het blessen in zijn werk gaat en hoe de boswachters bepalen welke bomen gekapt gaan worden en welke juist niet. De excursies zijn op dinsdagmiddag 6 februari om 14.00 uur en op zaterdagmiddag 17 februari om 14.00 uur. Aanmelden voor deze excursie kan door een e-mail te sturen naar boswachter Mikal Folkertsma, m.folkertsma@staatsbosbeheer.nl.