WIERINGERWERF - Op woensdag 15 maart geeft Monique Wijngaarde-Bekema een presentatie voor ’t Nut Wieringermeer. Zij gaat praten over de door haar opgerichte stichting Growing Seeds Worldwide Foundation. De stichting zet zich in voor het belang en behoud van inheemse culturen. De theaterzaal in de Cultuurschuur in Wieringerwerf is vanaf 19.15 uur open, de lezing begint om 19.30 uur.

Monique Wijngaarde heeft een kleurrijke achtergrond waaronder een Indiaanse grootmoeder. Door dit contact leerde zij de noodzakelijke verbondenheid tussen mens en natuur van heel nabij kennen. Eerder deed zij werkervaring op in de sloppenwijken van Brazilië en zag daar dat zelfredzaamheid een groot goed is. Vanwege de snel veranderende wereld in met name het Amazonegebied heeft zij een stichting opgericht. Deze stichting werkt door middel van (onderwijs)projecten in Tanzania en Oeganda. Daar worden vruchtdragende bomen en moestuinen aangelegd om in het onderhoud te voorzien. Ook in de V.S. lopen verschillende projecten. Monique zoekt steeds naar samenwerking, juist op lokaal terrein. Er worden jeugdleidersprogramma’s ontwikkeld. Culturen samenbrengen en op een beproefde en vertrouwde manier leven binnen de omringende natuur: dat is het hoofddoel van de stichting GSWF. Hoe Monique daar in slaagt laat ze via een PowerPoint presentatie zien.

Ook niet-leden van het Nut zijn van harte welkom in de Cultuurschuur. Entree is in dat geval € 5,00. Wij zien uw bezoek graag tegemoet!