DEN OEVER - Dit najaar start Staatsbosbeheer met het nieuwe gebruikersplatform voor het Robbenoord- en Dijkgatbos. Leden van het gebruikersplatform gaan meedenken en -praten mee over zaken als beheer, natuurwaarden, recreatie, toegankelijkheid, veiligheid en activiteiten in het bos. Voor het platform zoekt de natuurbeheerder mensen uit verschillende gebruikersgroepen die zich betrokken voelen bij het bos.

Staatsbosbeheer merkt aan reacties van bezoekers dat veel mensen zich erg betrokken voelen bij het Robbenoord- en Dijkgatbos. Op dit moment is er geen plek waar de verschillende gebruikers met elkaar en met natuurbeheerder in gesprek kunnen over zaken die er spelen. Het gebruikersplatform moet gaan voorzien in deze behoefte, zodat Staatsbosbeheer het beleid nog beter kan afstemmen op wensen die er vanuit de omgeving zijn.

Wie komen er in het gebruikersplatform?

Het gebruikersplatform wordt een vaste groep mensen is die in een open sfeer met elkaar van gedachten wisselt. Staatsbosbeheer zoekt zoveel mogelijk verschillende gebruikers en omwonenden van het gebied. Onder gebruikersgroepen wordt bijvoorbeeld verstaan: wandelaars, leerkrachten, leden van natuurgroepen (IVN, KNNV, etc), vogelwerkgroepen, ruiters, hondenbezitters, fietsers, mindervaliden, jonge gezinnen, jongeren, ouderen, mtb-ers, etc.

Lid van het platform en dan?

Leden van het platform hebben direct contact met de boswachters en kunnen actief meedenken en praten over zaken die spelen in het bos. Ook nieuwe ideeën zijn welkom. Elke bijeenkomst zullen de boswachters ook vertellen over actuele zaken die spelen en het werk van Staatsbosbeheer. Daarnaast komen leden in contact met medegebruikers. Samen helpen leden van het platform mee om het bos nog mooier te maken voor bezoekers.

Interesse?

Lijkt het je leuk om deel te nemen? Stuur dan voor 7 september een e-mail waarin je jezelf kort voorstelt en motiveert waarom je wilt deelnemen aan het gebruikersplatform naar Mikal Folkertsma, boswachter publiek voor de Kop van Noord-Holland (m.folkertsma@staatsbosbeheer.nl).