KREILEROORD - Kinderen met een beperking kunnen sinds 1 maart terecht bij Special Gym. Een speciaal beweeguur voor kinderen van 6 tot een jaar of 14. In de gymzaal van Kreileroord kunnen zij met gymvereniging Advendo meedoen tussen 11 en 12 uur.

Afgelopen zomer hebben Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) en Team Sportservice Schagen een aantal lessen verzorgd voor kinderen met een fysieke, sociaal emotionele en ontwikkelingsachterstand. “Dit is zo goed bevallen en er was zoveel vraag dat we dit aanbod graag structureel willen aanbieden in de Wieringermeer. Advendo is de partner die dit uitvoert”, vertelt Sandra de Hart. Ze is bewegingsagoog met kennis van deze jongeren.

De lessen zijn eens in de veertien dagen. Tot de zomervakantie dus nog zes keer: 30 april, 14 en 28 mei, 11 en 25 juni en 9 juli.
“Plezier en ontmoeten staan voorop in deze sportlessen. We houden de groepen klein zodat iedereen voldoende aandacht kan krijgen. Daarom is de maximale groepsgrootte tien deelnemers.”

Wie mee wil doen, mag de eerste twee keer gratis sporten. Is het aanbod passend dan kan de jongere zich opgeven via: https://www.advendo-gym.nl/aanmelden.html Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per maand. Meer weten of aanmelden? Mail info@advendo-gym.nl.