NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland trekt de komende vier jaar 9 miljoen euro uit om bewoners via gemeenten te helpen bij het verduurzamen van woningen. Landelijk zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van huizen: in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningenverduurzaamd zijn. In Noord-Holland zijn dat ruim 260.000 woningen.


Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: "Binnen de gebouwde omgeving verbruiken woningen veel energie. Het verduurzamen daarvan is niet alleen goed voor het klimaat, het maakt woningen ook comfortabeler. De provincie geeft geen geld aan woningeigenaren zelf, maar ondersteunt gemeenten die dat wel doen heel graag. Zodat zoveel mogelijk huizen verduurzaamd kunnen worden."

Met deze subsidie wil de provincie ervoor zorgen dat in Noord-Holland50.000 woningen van particuliere eigenaren of private verhuurders metmaximaal 10 woningen worden verduurzaamd.

Energieloketten
Met de subsidie kunnen gemeenten bijvoorbeeld een energieloketfinancieren voor onafhankelijk advies aan inwoners, een collectieveinkoop organiseren of energiecoaches inzetten. Elke gemeente heefteen (online) energieloket. Het energieloket helpt alle inwoners gratis bijhet bepalen welke maatregelen voor hun woning geschikt zijn, wat dekosten van deze maatregelen zijn, hoeveel energie ze kunnen besparenen welke bedrijven deze maatregelen kunnen uitvoeren. Door de naamvan de betreffende gemeente in te vullen op Verbeterjehuis.nl is op tezoeken welk energieloket in welke gemeente actief is.

De subsidie is een voortzetting van het 'Regionaalenergiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland', dat tot en metdit jaar liep. Hiervan hebben 44 van de (toenmalige) 45 gemeentengebruik gemaakt. De directe doelgroep van de nieuwe subsidieregelingzijn de 44 Noord-Hollandse gemeenten. Zij kunnen de subsidieaanvragen en als cofinanciering inzetten. Dat betekent dat zij zelfeenzelfde bedrag moeten bijdragen.

Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds
De subsidie wordt verleend uit het Economisch Herstel enDuurzaamheidsfonds. Met dit fonds draagt de provincie bij om deeconomische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraakvan corona te verzachten.Aanvragen voor de subsidie kunnen vanaf 1 februari 2023 ingediend worden.