ANNA PAULOWNA - Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de besluitvorming over de datacenters in de gemeente. Het resultaat ervan moet in het najaar van 2023 beschikbaar zijn. Naar verwachting kan het onderzoek in april of mei beginnen.

Het onderzoek naar de vestiging van datacenters komt voort uit het coalitieakkoord van het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon. Het college heeft de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over het onderzoek.

Onderzoeken om te leren

Het onderzoek bevat een reconstructie van de (totstandkoming van) besluitvorming over datacenters in de gemeente. Het onderzoek is nadrukkelijk bedoeld om van te leren, stelt het college. Daarom vraagt het college van de onderzoekers lessen te trekken en aanbevelingen te doen.

De resultaten kunnen dienen voor planontwikkeling en besluitvorming van mogelijke toekomstige grote projecten in Hollands Kroon.

Grootschalige ontwikkelingen

In Hollands Kroon staan grote (‘hyperscale’) datacenters van Microsoft en Google. Deze datacenters staan op het bedrijventerrein Agriport A7, vlakbij Middenmeer, aan de oostkant van de A7. Ze behoren tot de grootste van Nederland.

Microsoft bouwt momenteel een nieuw datacenter in Hollands Kroon, op de locatie Het Venster, ten westen van de A7. Voor de daarop aangrenzende locatie (genaamd B1) heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan in 2021 gewijzigd. Daardoor kan hier nog een nieuw datacenter worden gebouwd. Tegen die wijziging van het bestemmingsplan loopt momenteel nog een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Discussie

Over de bouw van datacenters in Hollands Kroon is de afgelopen jaren veel discussie geweest in de lokale en provinciale politiek, en in de media. De opvattingen over grootschalige ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor onder meer het landschap zijn in enkele jaren tijd sterk veranderd. Daarom maakt het college een pas op de plaats met nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van datacenters. B&W willen daar eerst het maatschappelijke en politieke debat over voeren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn daarop een aanvulling.