NOORD-HOLLAND - De Rijkswegen N9 tussen Alkmaar en Den Helder en de westelijke N99 scoren slecht op verkeersveiligheid: ze hebben een bovengemiddeld risico op (ernstige) verkeersgewonden en verkeersdoden.


De N250 behoort tot de 20% meest risicovolle wegen in de provincie Noord-Holland. Dit blijkt uit onderzoek dat het ministerie van IenW samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Bergen heeft verricht.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “Het rapport geeft inzicht in de problemen én oplossingen om de verkeersveiligheid op deze routes te verbeteren. Als regio, provincie en gemeenten, blijven we in gesprek met het Rijk om te kijken wat we wanneer kunnen aanpakken.”

Er is onderzocht hoe de wegen verkeersveiliger gemaakt kunnen worden, en hoe deze eruit zouden kunnen zien, uitgaande van een maximum snelheid van 80 kilometer per uur. Er zijn verschillende infrastructurele maatregelen onderzocht zoals de aanleg van turborotondes, omleidingen bij de woonkernen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug en het verbeteren van de fietsveiligheid en maatregelen op de parallelwegen. Rijk en regio gaan in gesprek over de vervolgstappen en kijken daarbij ook wat er op de korte termijn gerealiseerd kan worden.

De voortgang staat op de agenda van het bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT) in november dit jaar. Dit is een bestuurlijk overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en regionale bestuurders waarin afspraken worden gemaakt over investeringen. Met dit onderzoek wordt tegemoet gekomen aan de motie van de (voormalig) Tweede Kamerleden Postma (CDA) en Dijkstra (VVD) die aandacht vroegen voor de verkeersonveiligheid op de N9.

Meer informatie

Het rapport is te downloaden via deze website