ZIJDEWIND - De Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK)doet een dringend beroep op gemeente Hollands Kroon om ondernemers langer de tijd te geven om uitgestelde lokale belastingen terug te betalen. “Landelijk is die termijn gisteren verruimd naar 36 maanden op verzoek van de hele Tweede Kamer. Wij vragen u op lokaal niveau hetzelfde te doen. Eén lijn trekken is niet alleen duidelijk, het vergroot ook de overlevingskansen van onze ondernemers”, schrijft voorzitter Jeanette de Boer in een oproep aan de gemeente.

Jeanette de Boer verwijst in haar bericht naar de op 13 oktober aangescherpte maatregelen die veel ondernemers in onder meer horeca, cultuur, sport en verblijfsrecreatie opnieuw hard raken. Inmiddels zijn daar op 3 november nog weer extra maatregelen bij gekomen. Het gaat om ondernemers die van groot belang zijn voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid en die in veel gevallen ook anderszins een bijdrage leveren aan de gemeenschap. “We vragen gemeenten daarom dringend om zich hard te maken voor de overlevingskansen van deze ondernemers en hen langer te tijd geven om uitgestelde lokale belastingen terug te betalen”, zegt de voorzitter van Ondernemers Federatie Hollands kroon. Het gaat dan onder meer om OZB, toeristen- en andere lokale belastingen.

30 September stemde de Tweede Kamer unaniem in met een motie van D66 en VVD om de terugbetalingstermijn van uitgestelde belastingen te verruimen van 24 naar 36 maanden, ingaande per 1 juli in plaats van 1 januari 2021. Ondernemerskoepels MKB-Nederland en VNO-NCW hadden daar landelijk op aangedrongen om ondernemers meer lucht te geven om aan hun verplichtingen te voldoen en een mogelijk faillissement af te wenden. Staatssecretaris Vijlbrief gaat de motie uitvoeren. Eenzelfde verzoek zal gedaan worden aan de waterschappen en provincies.

Over de Ondernemers Federatie Hollands Kroon De Ondernemers Federatie Hollands Koon (OFHK) is het samenwerkingsverband van de ondernemersverenigingen in Hollands Kroon. De OFHK behartigt de overkoepelende belangen van de ondernemers in Hollands Kroon en zet zich actief in om de economische ontwikkeling van de gemeente te stimuleren en te waarborgen. De OFHK draagt zorg voor het afstemmen en agenderen van standpunten over (voor ondernemers) relevante onderwerpen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente en andere lokale en bovenlokale organisaties.

Ondernemers Federatie Hollands Kroon wil dat gemeente Hollands Kroon de landelijke lijn volgt en ondernemers 3 jaar uitstel geeft om hun lokale belastingen terug te betalen, per ingang van 1 juli 2021.