HOLLANDSKROON - Sinds 1 januari 2019 is de verruiming van de BTW-sportvrijstelling van kracht. Deze verruiming kan nadelig zijn voor sportverenigingen en exploitanten van sportaccommodaties en daarom is er een subsidieregeling in het leven geroepen. Sportverenigingen uit Hollands Kroon worden hier tijdens een BTW-avond op maandag 6 mei over geïnformeerd. Een expert van Team Sportservice praat verenigingen deze avond bij over de laatste ontwikkelingen.

Sportverenigingen kunnen hun voordeel doen met deze subsidieregeling! Ontdek hoe dit werkt tijdens de BTW-avond op maandag 6 mei. Op deze avond wordt de subsidieregeling uitgelegd en leren sportverenigingen hoe ze in aanmerking komen voor de subsidie. Hoe werkt het aanvraagproces en welke informatie is daarbij belangrijk. Doe er uw voordeel mee!

Maak sportkaderverloning makkelijk!
Tijdens deze BTW-avond zal er nog een ander thema behandeld worden; tijdsbesparing en zekerheid binnen salaris- en personeelsadministratie voor uw (sport)organisatie. Sportkader Nederland zal dit onderwerp verzorgen. Met Sportkader Nederland is Team Sportservice al ruim dertig jaar dé dienstverlener op het gebied van salaris- en personeelsadministratie in de sport.

Inschrijven
Deze BTW-avond is bedoeld voor penningmeesters en/of andere financieel verantwoordelijken binnen een (sport)vereniging uit Hollands Kroon. U kunt zich inschrijven voor deze avond via schagen.inschrijventeamsportservice.nl/. De BTW-avond wordt gehouden in het Dorpshuis van Slootdorp; Pastoor Braakstraat 1, 1774 AD, Slootdorp op maandag 6 mei. De inloop is vanaf 19.00 uur, om 19.30 starten we. Om 21.00 uur is de avond afgelopen. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Sportservice Schagen, Rina Blondeau; 0224 - 214 774, of rblondeau@teamsportservice.nl.