WIERINGERWERF - Samen de handen uit de mouwen steken in de natuur, dat kan bij Staatsbosbeheer op zaterdag 5 november tijdens jaarlijkse Natuurwerkdag. Iedereen kan meedoen aan de Natuurwerkdag, ook als je geen ervaring hebt met klussen in de natuur. Onder begeleiding van de boswachter en vrijwilligers van Staatsbosbeheer kunnen deelnemers in het Dijkgatbos aan de slag met het snoeien van bosranden en het maken van takkenrillen.


Een natuurlijke bosrand maken in het Dijkgatbos

Het Dijkgatbos heeft op sommige plekken nog vrij harde overgangen tussen het bos en de kruidenrijke graslanden eromheen. Tijdens de natuurwerkdag gaan de deelnemers op een van deze locaties werken langs de bosranden, aan een meer geleidelijke overgang. Dit betekent dat de (jonge) boompjes die daar opgekomen zijn gesnoeid en teruggezet gaan worden, zodat er meer licht op de bodem komt. Hierdoor komt er ruimte voor andere planten en struiken. Dit is belangrijk voor sommige soorten (broed)vogels, en voor veel insecten.

Het gesnoeide hout wordt op takkenrillen gelegd. Deze takkenrillen vormen een schuilplaats voor kleine, wilde dieren zoals insecten, amfibieën, egels en vogels.

Aanmelden voor de natuurwerkdag

Het werk is geschikt voor iedereen die lichamelijk in goede conditie is. Ook kinderen vanaf circa 8 jaar zijn (onder begeleiding van een volwassene) welkom om mee te helpen. Aanmelden kan via de website www.natuurwerkdag.nl.