LUTJEWINKEL - Langs de Niedorpervaart werkt de provincie Noord-Holland aan de beschoeiing. Het kanaal krijgt stalen damwanden, die de oevers weer jarenlang beschermen tegen afbrokkelen en wegspoelen. Tegelijk wordt de biodiversiteit vergroot door aanleg van een natuurvriendelijke oever bij Lutjewinkel. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Beens Groep.


Natuurvriendelijke oevers
Onder andere ten noorden van de Braaksluis in Lutjewinkel is goed te zien dat een nieuw stuk natuurvriendelijke oever is aangelegd. De damwand staat hier een stuk van de oever af, waardoor tussen de oever en de damwand een nieuw stukje natuur ontstaat. Het water is hier namelijk ondieper met een minder harde stroming dan in het kanaal. Onder water groeit en leeft een diversiteit aan planten. Bovendien kunnen dieren en vissen er paaien of uitrusten.

Voortgang werkzaamheden
De oostelijke oever is grotendeels gereed en bij Kolhorn is afmeerplaats ’t Groentje afgerond. Vanwege het afmeren van recreatieboten is de damwand hoger geplaatst dan bij de reguliere oevers. In de rest van de oever wordt de damwand namelijk juist laag geplaatst, onder het waternivau. Hierdoor kunnen dieren makkelijk in en uit het water en kan het riet weer teruggroeien.

Tijdens de bouwvak, vanaf 18 juli tot en met 10 augustus, liggen de werkzaamheden stil. Daarna wordt de westelijke oever aangepakt.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.