SCHAGEN - Theatergroep Kortsluiting 2.0: voor dit seizoen een grote uitdaging aangegaan.

De groep speelt ’Lift’, een stuk ontsproten in 2012 aan de pen van Annemarie de Gee die ook heeft gewerkt heeft met regisseur/scenograaf/docent Jan Joris Lamers van Maatschappij Discordia.

Het stuk, nog nooit eerder gespeeld, is een spel waarin spelers hun hele hebben en houwen hebben gestopt om de rollen te ontleden. Maar ook om het uiteindelijk op een ’begrijpelijke’ manier over te brengen naar het publiek. Het verhaalt over de teloorgang van de beschaving. Van mensen die eerst nog gezellig keuvelen over hun vakantie en uiteindelijk terechtkomen in een wereld waar ze eigenlijk niet willen zijn. Dit alles vindt plaats in een Lift. Ook is er een ’Grieks koor’ in de lift aanwezig. Deze, ’Man 2’, laat allen zien waar men mee bezig is en geeft duiding aan het publiek. ’Lift’ laat zien wat er gebeurt als het laatste stukje beschaving wegvalt.

Theatergroep Kortsluiting 2.0. Opgericht in 2017 door vier spelers met dezelfde droom en ambitie: Zich met plezier en passie blijven ontwikkelen en amateurtoneel naar een hoger niveau brengen. Zij hopen in de theaters op schrijnende en hilarische wijze het geploeter van gewone mensen te tonen en in te zoomen op herkenbaar leed.

Data: zaterdag 22 april 2023
zondag 23 april 2023
Aanvang: zaterdag 20.30 uur
zondag, matinee: 14.30 uur
Entree: € 15.00