NIEUWE NIEDORP - De leerlingen in groep 8 van Basisschool de Snip keken tijdens de Buurtsafari wat gevaarlijke punten waren op hun fietsroute naar school. Als vervolg hierop geeft een expert van de Fietsersbond hen donderdag 2 februari een interactieve gastles, op uitnodiging van Team Sportservice. Met de kinderen gaat de expert op zoek naar mogelijke oplossingen voor de onveilige plekken.

Kinderen zorgen voor aanbevelingen aan gemeente

In de les werken de kinderen in groepjes samen. Ze kijken naar de fietsroutes die ze rijden naar school. Samen bespreken ze de onveilige plekken en bespreken oplossingen. Deze aanbevelingen sturen ze naar de gemeente, met de vraag om deze knelpunten op te lossen.

Meer fietsen

Kinderen worden zo de ambassadeurs, zij zijn leidend in de zoektocht naar een veilige route. Een veilige fietsroute naar school heeft namelijk veel voordelen. Kinderen voelen zich veiliger en gaan (meer) fietsen. Ze richten zich op het plezier van fietsen, in plaats van op het gevaar. Omdat ze meer fietsen en bewegen, kunnen ze op school beter concentreren en leren. De insteek die Team Sportservice met gezond leven en bewegen voor iedereen ook nastreeft. En ouders maken zich minder zorgen over hun fietsende kinderen en de onveilige verkeerssituaties.

Advies aan de gemeente

Na de les krijgt de gemeente een volledig adviesrapport over de veiligheid op de fiets namens de kinderen, dat geanalyseerd is door de experts van de Fietsersbond. Met input uit de gastles wordt een advies aan de gemeente uitgebracht over hoe het volgens de kinderen mogelijk is om veiliger naar school te fietsen en zo een veilige schoolomgeving te realiseren.

Meer informatie


Team Sportservice en de Fietsersbond werken samen in dit project. Wil je eenzelfde gastles ook op jouw school, neem dan contact op met Michella Komen via mkomen@teamsportservice.nl.