SCHIEDAM - Heeft u wensen en ideeën over de zorg in Hollands Kroon? Dan kan de klantenraad van Incluzio Hollands Kroon u goed gebruiken. Zij zijn namelijk op zoek naar nieuwe leden. Als lid van de klantenraad draagt u bij aan de voortdurende kwaliteit van onze zorg in de gemeente Hollands Kroon.

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuning aan iedereen - van jong tot oud - in uw gemeente. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de basisvoorzieningen. Leden van de klantenraad praten op basis van eigen ervaring en waarneming mee over de dienstverlening van Incluzio Hollands Kroon.

Rol van de klantenraad
De klantenraad onderhoudt contact met (potentiële) klanten van Incluzio, onderzoekt wat hun wensen en behoeften zijn en verzamelt informatie over de klanttevredenheid. Al die waarnemingen delen zij in de raad en met het bestuur van Incluzio Hollands Kroon. Vanuit het algemene klantenbelang denkt de raad actief mee over oplossingen en verbeteringen en geeft gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen.

Echt iets betekenen
Als lid van de klantenraad kunt u écht iets betekenen voor inwoners van Hollands Kroon die nu of in de toekomst onze ondersteuning nodig hebben. Als lid besteedt u per week een dagdeel aan uw activiteiten voor de klantenraad. De raad vergadert tien keer per jaar bij Incluzio in Wieringerwerf. Reis- en onkosten worden vergoed en er is een tegemoetkoming.

Interesse? Reageer meteen!
Wilt u de rol als lid graag vervullen? Stuur dan een korte motivatiebrief met cv naar de klantenraad, via klantenraadihk@gmail.com. Geef in die brief ook aan of u beschikt over specifieke deskundigheid die volgens u van toegevoegde waarde is voor het werk als klantenraadslid.