ANNA PAULOWNA – Alex (47) uit Anna Paulowna staat dit jaar op 4 mei in de erecouloir op de Dam, tijdens de Nationale Dodenherdenking. Hij werd in 2000 uitgezonden met de Landmacht naar Macedonië. Oorlog van dichtbij meemaken heeft hem diep geraakt en gemaakt tot wie hij is. Alex is één van de 60 veteranen die dit jaar deelnemen aan de erecouloir. Hij staat er als eerbetoon aan de mensen die Nederland bevrijdden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook om zijn verloren collega’s te herdenken én om stil te staan bij broederschap.

Alex heeft ervaren dat je de ware impact van een oorlogsbied pas ziet, als je er zelf bent. Hij vindt het confronterend dat wanneer je uit een welvarend land komt, je binnen een paar uur vliegen in een compleet andere wereld bent. Het lijkt ver van ons bed, maar volgens Alex is het eigenlijk heel dichtbij.

De kracht van broederschap

Een moeder met een dode baby in haar armen, bedelend op straat. Het is een beeld dat Alex nooit meer zal vergeten. Het brandde op zijn netvlies tijdens zijn uitzending naar Macedonië, in 2000. “Oorlog van dichtbij meemaken, dat raakt je diep.’’ Hoe confronterend ook, Alex leerde tijdens zijn missie ook de kracht van kameraadschap en solidariteit kennen. “We gingen het onbekende tegemoet, met slechts elkaar als steun. In het begin moesten we het zelf rooien. Juist daardoor groeide er een soort broederschap tussen ons. Zelfs nu, 24 jaar later, is die band voelbaar. De herinneringen aan de missie zijn levendig, zowel de warmte van het kameraadschap als de harde realiteit van wat we zagen. De vernietiging, armoede en wanhoop van de mensen die we ontmoetten, maken nog steeds diepe indruk. Het laat zien hoe verwoestend oorlog kan zijn.”

Veteraan zijn geeft Alex’ leven betekenis

Na zijn dienstperiode dacht Alex nooit zoveel na over wat het zijn van veteraan voor hem betekende. Toen hij 15 jaar geleden te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek is en zijn fysieke mogelijkheden steeds beperkter zouden worden, ging hij op zoek naar een nieuw doel in zijn leven. Dat vond hij bij het Veteranen Inloophuis, een ontmoetingsplek voor veteranen. “Ik ben er vrijwilligerswerk gaan doen en heb daarmee weer een doel gekregen in mijn leven, nadat zoveel dingen waren weggevallen door mijn ziekte.” Het Veteranen Inloophuis wil onder meer jongeren actief betrekken bij het doorgeven van het belang van vrijheid. “Het is van groot belang dat het besef van vrijheid levendig blijft en dat ook de jeugd zich bewust is van hoe kostbaar vrijheid is.’’

Samen herdenken verenigt ons

Alex heeft altijd belang gehecht aan herdenken, ook voordat hij in dienst ging. Tot in zijn diepste vezels is Alex ervan overtuigd dat samen herdenken van onschatbare waarde is, vooral in tijden van verdeeldheid. “Herdenken brengt ons weer even samen. Het verenigt ons, ondanks onze verschillen. Dit saamhorigheidsgevoel zal op de Dam nog veel specialer zijn. Al lopen onze opvattingen over veel zaken uiteen, op 4 mei zijn we het er met elkaar over eens dat we samen moeten herdenken.”

Meer over Alex

Alex was 10 jaar actief binnen Defensie. Het volledige verhaal van Alex is te lezen op de website van het Nederlands Veteraneninstituut.