HIPPOLYTUSHOEF - Het nieuwe recreatieve fietspad langs de monumentale Wierdijk in gemeente Hollands Kroon schiet op, grote delen zijn op een haar na klaar. Ook het nieuwe rustpunt voor fietsers en de wandelaars van het Noord-Hollandpad krijgt vorm: de picknickbanken zijn al gearriveerd.


Op woensdag 2 juni 2021 bezocht gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) de werkzaamheden. “De prachtige natuur en rijke historie kon je als wandelaar al goed ervaren via het Noord-Hollandpad. Fijn dat het straks ook voor fietsers is ontsloten dankzij het nieuwe fietspad. Zo kunnen straks nog meer mensen genieten van de Noord-Hollandse natuur en geschiedenis”, aldus Esther Rommel.

Recreatief fietspad en herstel Wierdijk
Project Wierdijk geeft een recreatieve impuls aan de omgeving door een nieuw fietspad van ruim 7 km. Het educatieve informatiepunt en de dijkdoorsnijding (coupure) nabij de kruising Burgerweg-Stroeerdijk worden vernieuwd en er komt een rustpunt voor recreanten. Een nieuw uitkijkpunt met picknickbank geeft uitzicht op het voormalige eiland Wieringen en op Polderwaard Nieuwland, voormalige Zuiderzee. De cultuurhistorische Wierdijk is op meerdere plekken gerestaureerd zodat deze behouden blijft voor de toekomst.

Fietspad leidt langs variatie aan natuur
Langs een meanderend pad kunnen fietsers straks volop genieten van de natuur in de Kop van Noord-Holland. Op de gronden van Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier leeft een veelheid aan bijzondere dieren, denk aan de patrijs, roodborsttapuit en wezel. Staatsbosbeheer legt tijdens het werkbezoek uit dat hier wel 143 verschillende planten groeien, die veel nectar leveren voor insecten. De meest zeldzame is de tengere distel, een ranke distel met roze bloemen. Deze distel groeit alléén nog hier op deze Wierdijk en wordt met zorg beschermd. Provincie Noord-Holland heeft de route van het fietspad aangepast voor het behoud van de tengere distel om daarmee bij te dragen aan de biodiversiteit.

Werkzaamheden in de natuur
Het realiseren van een fietspad langs een monumentale dijk en in de natuur is een secure klus. De provincie koos daarom een aannemer die extra aandacht heeft voor de uitvoering en de omgeving: Geb. Beentjes GWW uit Uitgeest. De aannemer heeft met name gewerkt met klein materieel, machines met rupsbanden. Die verdelen het gewicht en hebben minder impact op de ondergrond. Het aantal bewegingen op de dijk is door slim plannen zo laag mogelijk gebleven en vrijkomende grond werd elders in het project hergebruikt in plaats van dit af te voeren. De aannemer legt tot half juli 2021 de laatste hand aan het fietspad, de coupure, het informatiepunt en het uitkijkpunt.

Dit is een project van provincie Noord-Holland met financiering van het Waddenfonds, en in afstemming met gemeente Hollands Kroon, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor meer informatie: www.noord-holland.nl/wierdijk