BREEZAND - De bewonersavond over de leefbaarheid in Breezand op 21 maart was een succes. Er was veel animo, met ongeveer 80 belangstellenden en er zijn veel goede ideeën ingebracht.

Dorpsontmoetingsplek
Zo is er meegedacht over onderwerpen zoals dementie, zorg, activiteiten voor jong en oud, eenzaamheid en de locatie voor een dorpsontmoetingsplek. De dorpsraad Breezand stelt in samenwerking met zorginstellingen en de gemeente op korte termijn een uitvoeringsplan op, om een aantal ideeën te realiseren.

Wethouder Mary van Gent: “Het is belangrijk dat er in iedere kern een goed ondersteuningsaanbod voor inwoners aanwezig is. Met de pilot in Breezand hoop ik op een mooi resultaat dat uitgerold kan worden in alle kernen.

Resultaten enquête
Half januari ontvingen alle inwoners van Breezand een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de leefbaarheid in Breezand. In totaal hebben 307 inwoners de vragenlijst ingevuld. Hieruit zijn waardevolle punten naar voren gekomen. Zo blijkt onder andere dat 92% van de inwoners zich veilig voelt in Breezand, dat 87% anderen om hulp kunnen vragen en dat het erg prettig wonen is in Breezand. Zo geeft bijna drie kwart van de inwoners het cijfer acht of hoger aan het woonplezier. Nadelen van het wonen in Breezand zijn volgens de inwoners het (openbaar) vervoer en weinig algemene voorzieningen.