WIERINGEN -

Het fietspad Wierdijk in gemeente Hollands Kroon is klaar. De nieuwe fietsroute meandert langs de monumentale dijk en de rijke historie van Wieringen.

Op vrijdag 23 juli 2021 heeft de provincie Noord-Holland de gehele route geopend voor fietsers. De officiële opening vindt plaats in augustus. Dan wordt het fietspad feestelijk geopend met de buurt.

Vanaf februari 2021 is gewerkt aan het nieuwe fietspad. Daarnaast heeft de provincie de mogelijkheden om te recreëren vergroot en de dijk op diverse plekken hersteld zodat deze blijft behouden voor de toekomst.

Uitzicht op historie en natuur

Fietsers – maar ook de wandelaars van het provinciale Noord-Hollandpad – kunnen uitrusten op de nieuwe picknickbanken bij de kruising Burgerweg-Stroeërdijk. Het nieuwe uitkijkpunt op de dijk geeft uitzicht op het voormalige eiland Wieringen en de Polder Waard Nieuwland. Natuurliefhebbers kunnen hier genieten van de gebieden van Staatsbosbeheer.

Rijke historie Wierdijk en Wieringen

Ook heeft de provincie het informatiepunt opgeknapt over de historie van de monumentale Wierdijk, die het eiland Wieringen eeuwenlang beschermde tegen de Zuiderzee. De dijkdoorsnijding (coupure) is geheel vernieuwd, waarmee beter zichtbaar is waar je het voormalig eiland Wieringen op of af rijdt.

Herstelwerkzaamheden

Deze zomer voert aannemer Gebr. Beentjes GWW nog enige werkzaamheden uit, zoals het maaien en inzaaien van de bermen. Mogelijk zijn daarom soms tijdelijke afsluitingen nodig. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd het fietsverkeer doorgang te geven.

Recreatief fietspad en herstel Wierdijk

Het project Wierdijk geeft een recreatieve impuls aan de omgeving door in totaal 7 kilometer aan nieuw fietspad aan te leggen. De route is te vinden in de app Fietsknoop. Dit is een project van provincie Noord-Holland met financiering van het Waddenfonds.

Meer informatie

Omwonenden en weggebruikers met vragen kunnen contact opnemen met het servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl.