NOORDKOP- Veiliger fietsen tot je honderdste. Dat is het voornaamste doel van Doortrappen. Een programma voor ouderen waarin ze leren over, bewuster worden van en (nog meer) plezier beleven aan fietsen. De provincie Noord-Holland stelt een subsidie van 10.000 euro per gemeente ter beschikking. Hollands Kroon, Schagen en Den Helder hebben samen met Team Sportservice een aanvraag gedaan om met dit geld een programma op te zetten.

Veel ouderen fietsen. Het is gezond, houdt ze in beweging, sociaal actief en het vergroot bovendien de mobiliteit en zelfredzaamheid. En met Doortrappen is het de bedoeling dat ze dat ook nog tot in lengte van dagen kunnen blijven doen. Want een oudere fietser is ook een stuk kwetsbaarder, weet Nanda Timmerman van Team Sportservice.

Vijftig procent meer fietsongevallen
“Het aantal senioren dat ernstig letsel oploopt op de fiets is sinds 2000 met vijftig procent toegenomen. Door initiatieven als Doortrappen proberen we ouderen veiliger en zekerder te laten fietsen. Tips bij de aanschaf, je fiets laten controleren, fietslessen of activiteiten zijn daar voorbeelden van. Kortom, de oudere fietser van ‘onbewust over zijn of haar fietsgedrag’ te ontwikkelen tot ‘ambassadeur voor fietsveiligheid’.”

Oudere fietser vaak niet bewust van risico
Het programma is opgezet omdat ouderen zich vaak niet bewust zijn van het risico of het vervelend vinden om beperkingen te bespreken. In de subsidieaanvraag zijn tevens lokale beleidsplannen en actiepunten uit het Sportakkoord van de gemeenten verwerkt. “Denk aan thema’s als zelfredzaamheid, preventie van eenzaamheid en gezondheidsbevordering.”

Fiets- of rollator-APK
Doortrappen wordt uitgevoerd door buurtsportcoaches van Team Sportservice in samenwerking met lokale partners. Het is een programma dat gekoppeld kan worden aan bestaande en huidig lopende projecten voor deze doelgroep. “En verder willen we met Doortrappen ook nieuwe activiteiten opzetten. Dat zou een fietsdag kunnen zijn, een fiets- en rollator-AP of les in valpreventie.”

Over Doortrappen
Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt uitgevoerd door Twijnstra Gudde, bureau Ideate en met medewerking van partners als VVN, VeiligheidNL, BOVAG, de Fietsersbond en provincie Noord-Holland.

Meer informatie over Doortrappen via www.doortrappen.nl