MIDDENMEER - Microsoft kan een datacenter in Middenmeer bouwen. De rechtbank Noord-Holland heeft in een uitspraak het beroep van de stichting Red de Wieringermeer tegen de omgevingsvergunning ongegrond verklaard.


Natuur bedreigd

Microsoft heeft bij de provincie Noord-Holland een vergunning aangevraagd en gekregen voor het oprichten en in werking hebben van een datacenter in Middenmeer. Tegen die vergunning stelt de stichting Red de Wieringermeer beroep in. De stichting zegt dat met de bouw van het datacenter het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog bedreigd wordt.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank Noord-Holland verklaart het beroep ongegrond, omdat het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog niet binnen het werkgebied van de stichting Red de Wieringermeer valt. De stichting kan alleen een beroep doen op een norm als die norm ook bedoeld is om haar belangen te beschermen. Aangezien dit Natura 2000-gebied niet binnen het werkgebied van de stichting valt, kan zij zich hier niet op beroepen.