ANNA PAULOWNA - Stichting Cultuur binnen de Dijken organiseert een vierjarig Community Art project voor en door de bewoners van Hollands Kroon. Wederom een initiatief van theatermaker en -producent Irene van Oers. Met dit keer een combinatie van muziek, dansexpressie (vertel)theater, fotografie, decorbouw en theatertechniek. Bedacht, geschreven, gemaakt en gepresenteerd door de bewoners zelf, met begeleiding van professionals uit de muziek-, dans- en theaterwereld. Start eind april van dit jaar, einde in het jaar 2025.


Het thema van dit jaar, 2022 is ‘De Lente Ontluikend’. De lente staat voor jeugd, groei, een nieuw begin. Met dit seizoen als inspiratiebron, worden in heel 2022 de verhalen, belevenissen, herinneringen, toekomstvisies en toekomstdromen over het leven in de Noordkop, door de bewoners omgezet in muziek, vertellingen, dans en theater.


Het project start met het (samen met bewoners) maken van een senioren-verteltheater-voorstelling. Dit begint op vrijdag 29 april en vindt plaats op de evenementenboerderij Johanna’s Bos aan de Lotweg in Anna Paulowna. Vier weekenden gaan we met elkaar samenwerken om kostuums en decors te maken en om verhalen met elkaar te delen. Wanneer men dat leuk vindt kan men meedoen aan het voordragen voor publiek op 4 en 5 juni.


Het totaaltheater start 15 augustus onder regie van Caroline van Veggel en Eva Krammer, muzikale leiding van Andre Janssen, vormgeving van scenograaf Elian Smits en theatertechniek van Jauwk Ras wordt in een periode van 2 weken toegewerkt naar een complete theatervoorstelling. Tekst, muziek, dans, beeld en spel zijn de vaste ingrediënten.


De deelnemers doen research, dragen ideeën aan, verzamelen materialen, bouwen decors en komen via repetities, oefensessies en intensieve projectweken tot een volwassen totaal-theater-productie voor jong en oud uit alle geledingen van de bevolking. We vormen hiervoor ook een speciaal Lente-Ontluikend-Koor van senioren.


Binnen het thema organiseren we ook een cursus fotografie en een cursus dansexpressie.


Alle onderdelen zijn professioneel maar laagdrempelig, bedoeld om iedereen de mogelijkheid te geven om te zien en beleven hoe leuk en inspirerend het is, om in een groep actief aan allerlei vormen van cultuur te werken. Ervaring of niveau maakt niet uit. Alleen plezier en inzet zijn belangrijk. Voor het hele project zijn er tevens ondersteunende hulptroepen nodig. Mensen die het leuk vinden om te helpen met decorbouwer, kostuums maken, gastvrouw/heer zijn, of zorgen voor de catering o.i.d. Meer informatie op www.cultuurbinnendedijken.nl .