MIDDENMEER – Een bijzonder feestelijke dag voor De Wegwijzer in Middenmeer. Vandaag ontving de basisschool het predicaat Excellente School. De onderwijsinspectie waardeerde de school van Stichting Kopwerk-Schooltij eerder al als ‘Goed’. Directeur Freek Steeman: “Dat de jury onze kwaliteit erkent, voelt als een kroon op ons werk en daar profiteren onze leerlingen van. Ook kleine scholen kunnen uitblinken.”


Voorwaarde om geselecteerd te worden voor deze eervolle titel is de waardering ‘Goed’ van de onderwijsinspectie. Een tweede eis is dat de school zich op een bepaald gebied zodanig heeft ontwikkeld, dat deze een voorbeeld is voor andere scholen. De Wegwijzer blinkt uit in het profiel ‘Kwaliteitszorg als motor voor ontwikkeling, borging en verbinding’. “Hoe maken we het onderwijs op onze school steeds een beetje beter voor onze leerlingen? Daar denken we met ons team van professionals elke dag over na”, vertelt een trotse directeur Freek Steeman. “We stellen kleine, haalbare doelen. Zijn deze bereikt, dan pakken we het volgende doel op. Zo komen we heel snel tot onderwijsverbetering.”

Parels

“Elk schooljaar kiezen we vier tot vijf thema’s waar we doelen voor vaststellen, passend bij onze ‘Parels’. Zo verbeteren we onder andere het leesonderwijs, zijn we gestart met MijnRapportfolio – een digitaal portfolio waar leerkrachten én leerlingen in werken – en optimaliseren we ons themaonderwijs”, vervolgt Steeman. “Op De Wegwijzer hebben we van ieder kind de onderwijsbehoefte in kaart. Wij geloven dat je hierdoor veel directer kunt sturen en het leerproces van de kinderen veel sneller kunt beïnvloeden. Iedere leerkracht heeft zich gespecialiseerd. Doordat de medewerkers vanuit hun eigen specialisme de koers van de school mede hebben bepaald, voelen zij zich heel betrokken en zijn zij gemotiveerd zich doelgericht te ontwikkelen. Medewerkers volgen trainingen die bijdragen aan de schooldoelen.”

Kleine school

Met 90 leerlingen is De Wegwijzer een kleine school. “Het is een van de redenen om deel te nemen aan het traject voor Excellente Scholen. De werkdruk op kleine scholen zou torenhoog zijn en de onderwijskwaliteit laag. Met deze onderscheiding hebben we het tegendeel bewezen. Als kleine school kun je wel degelijk uitblinken.” Het leerlingenaantal op De Wegwijzer is al jaren stabiel, terwijl de regio krimpt. Dat dankt de school volgens de directeur aan het fijne schoolklimaat. “Voor kinderen is vooral de sfeer van belang. Hier mag iedereen zichzelf zijn. Kinderen worden gewaardeerd om wie zij zijn en voelen zich veilig, zo krijgen we terug van de leerlingen en ouders. Ook vinden zij het gevoel van keuzevrijheid fijn. Dat ze zelf kunnen beslissen waarmee ze starten. En het samenwerkend leren wordt als prettig ervaren. Dat kan zowel in de klas als op de leerpleinen, waar ruimte is om met elkaar dingen te ondernemen, samen opdrachten op te pakken of lekker alleen te werken als ze dat willen.”