WIERINGEN - Op zaterdagmiddag 9 maart organiseert Staatsbosbeheer van 13.00 tot circa 15.30 uur een opschoonactie langs het wad op Wieringen. Op deze dag hoopt Staatsbosbeheer nog voor het broedseizoen het afval wat de afgelopen maanden aangespoelt is op te ruimen.

Een stormachtige winter, dat was het! De stormen hebben hun sporen achter gelaten langs het wad. Naast het aangespoelde wier en schelpen is er op verschillende plekken helaas ook groot en klein afval aangespoeld. Op 9 maart wordt met de opschoondag een flinke slag gemaakt in in het opruimen bij de hoogwatervluchtplaats Het Normerven bij Hippolytushoef. Zo kunnen de vogels op het Normerven hopelijk afval vrij het broedseizoen in gaan.

Normerven

Het Normerven is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels die voedsel zoeken op de nabije waddenplaten Breehorn en Balgzand. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: de scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook de wulp, bontbekplevier, bonte strandloper en soms de kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden en lepelaars waar te nemen en ‘s winters ook rotganzen.

Het Normerven is een kwelder, een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Rondom deze kwelder zijn dammen aangelegd tegen de interse stormen en hoge golven. Zo blijft de kwelder een dynamisch landschap waar ook kustvogels broeden

Voor de schoonmaakactie op Wieringen werkt Staatsbosbeheer samen met de gemeente Hollands Kroon die zorgt voor het materiaal en afvoer van het geruimde afval.

Aanmelden
Iedereen vanaf 8 jaar en ouder is welkom om mee te helpen. Het is wel belangrijk dat deelnemers in redelijke conditie zijn en dat regelmatig bukken geen probleem is. Vrijwilligers die mee willen helpen om samen met de boswachters de natuur weer een stukje schoner te maken kunnen zich aanmelden op de website: https://bit.ly/opruimactiewieringen