NIEUWE NIEDORP - U heeft een partner of naaste met een diagnose dementie. Uw leven is hierdoor ook enorm veranderd. Opeens heeft u uw handen vol aan de zorg van- en het omzien naar uw naaste.

Uw omgeving reageert hier verschillend op. Hoe u ook uw best doet om iedereen erbij te betrekken, u merkt dat de aandacht op uw situatie verslapt, ontkend wordt of zelfs gebagatelliseerd.

Herkenbaar? Kom dan naar het Reizend Alzheimer Café op donderdag 14 juli 2022 in Woonzorgcentrum De Trambaan, Koperwiek 30 Nieuwe Niedorp. Gastspreker Nelly Teeuwisse, gespreksleider van diverse lotgenotengroepen èn ervaringsdeskundige.
Tijd: 19.15 uur – 21.30 uur. Toegang is gratis.


Tijdens de avond is er ruimte voor het uitwisselen van informatie met andere bezoekers en het stellen van vragen aan professionals. Bij de informatietafel kunt u folders en andere materialen inzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Rensing (06 2237 2553).