SCHAGEN - De provincie Noord-Holland heeft vorige week vrijdag tellussen geplaatst bij het kruispunt van de Wadweg en de N248 in Schagen.


Bij het kruispunt gaat de snelheid omlaag en er komen verkeersvertragende maatregelen. De tellussen worden gebruikt om het effect van de maatregelen te meten. De werkzaamheden aan het kruispunt starten in februari volgend jaar. Wanneer de provincie wegsituaties aanpakt, worden de effecten van de maateregelen altijd gemeten met onder andere tellussen. Zo wordt bepaald of de maatregel het gewenste resultaat heeft.

De kruising van de Wadweg en de N248 wordt aangepakt omdat inwoners de kruising als onveilig ervaren. Ook zijn er in het recente verleden meerdere dodelijke ongelukken met fietsers geweest. Bij beide kruispunten gaat de snelheid naar beneden en komen er verkeersvertragende maatregelen. De provincie streeft naar nul dodelijke ongelukken per jaar. Het aanpakken van onveilige kruisingen hoort daarbij. Andere maatregelen zijn het aanleggen van losse fietspaden, zodat fietsverkeer en autoverkeer niet mengt.

In het afgelopen jaar heeft provincie Noord-Holland samen met een groep betrokken inwoners een plan opgesteld dat het kruispunt van de N248 en de Wadweg veiliger moet maken. Ook het verderop gelegen kruispunt bij Kolhorn met de Waardpolderhoofdweg wordt aangepakt in 2022.

Hier starten de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022. Tijdens de werkzaamheden zijn beide kruisingen gedeeltelijk afgesloten. De provincie neemt maatregelen om overlast tijdens de werkzaamheden voor het verkeer te beperken. Vanwege een grote kans op vorst of ander winterweer plant de provincie geen grondwerkzaamheden tussen 1 januari en medio februari.