WESTERLAND - Voor het Lutjestrand in Westerland is een zwemverbod ingesteld. In het water is blauwalg geconstateerd. Daarom heeft Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) na overleg met de waterkwaliteitsbeheerder, besloten een zwemverbod in te stellen. Watersporters hebben grote kans om ziek te worden. Daarom is zwemmen verboden.

Let op het bord

De OD NHN adviseert om bij elk bezoek goed te letten op de blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.

Actuele informatie

De OD NHN geeft dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.zwemwater.nl of via twitter: @ZwemwaterNH.