HOLLANDS KROON - Het is u vast wel eens opgevallen als u in de zomermaanden buiten bent: op veel plaatsen in onze gemeente worden bermen en oevers niet gemaaid. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de gemeente dit niet ‘netjes’ bijhoudt?

Meer bijen in Hollands Kroon
Waarschijnlijk heeft u het al eens gehoord of gelezen, maar met de bijenstand gaat het niet goed in Nederland. Om de bijen te helpen hebben we vorig jaar en dit jaar bermen ingezaaid met bloemenmengsels. Want hoe meer bloemen, hoe meer bijen. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving van bloemen; zonder de bijen geen groente en fruit. Bijen bestuiven ook wilde bloemen en planten, dit is belangrijk voor het behoudt van de natuur en de biodiversiteit. Dus wat op het eerste gezicht een ‘slordig bijgehouden’ berm lijkt, is eigenlijk een mini-natuurreservaat. Door op bepaalde plaatsen minder vaak te maaien geven we op verschillende plekken in onze gemeente de natuur de ruimte. Kruidachtige planten die dan groeien en bloeien, trekken vlinders, bijen en insecten aan die op hun beurt weer kikkers, allerlei vogels en andere dieren aantrekken. Goed voor de biodiversiteit en bovendien mooi om te zien! De komende jaren gaan we dus door met het inzaaien van bermen met bloemenmengsels.

Steentje bijdragen?
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan meer bijen in uw buurt? De openbare ruimte voor uw deur mag ingezaaid worden met een bloemenmengsel. Neem hiervoor contact op met onze kernbeheerders via het contactformulier op www.teamkernbeheer.nl.

In het artikel 'Biodiversiteit' leest u wat dit precies is. Zie hiervoor het groene kader.

Maaien in het najaar
Ieder najaar worden alle sloten en bermen natuurlijk wel gemaaid in verband met het goed kunnen afvoeren van het regenwater. De sloten moeten namelijk goed door kunnen stromen om ze naar het winterpeil te kunnen bemalen en te houden.