DEN OEVER - Maandag 1 augustus heeft de garnalenkotter WR22 iets bijzonders opgevist in de Waddenzee. De bemanning heeft foto’s gemaakt van het houten beeld. Op Twitter hebben zij de vraag gesteld of iemand meer kon vertellen over het beeld. Daar kwamen veel reacties op, deze zeldzame vondst is de afgelopen dagen veel in het nieuws geweest.


Wat is het voor beeld?

Archeoloog Michiel Bartels heeft al snel contact gehad met de bemanning over het beeld. Vanaf een foto heeft hij de inschatting gemaakt dat het gaat om een beeld van een krijger met een Frygische muts. Deze muts werd in de tijd van de Romeinen al gebruikt als symbool van de vrijheid. Waarschijnlijk zat het beeld vast aan de romp van een schip uit de 17e eeuw. Dat een houten beeld op de zeebodem zo goed intact is gebleven is bijzonder. Verder onderzoek naar het beeld is nodig bijvoorbeeld om te kijken of het beeld is aangetast door paalworm.

Aankomst haven Den Oever

De garnalenkotter WR22 wordt donderdag rond 12 uur terugverwacht in de Noorderhaven van Den Oever. De precieze ligplaats is nog niet bekend. Wethouder Lilian Peters, portefeuillehouder archeologie en monumenten, zal samen met archeoloog Michiel Bartels het beeld komen bewonderen. Schipper Mike Bakker van WR22 en zijn bemanning hebben naast het beeld, ook nog een hele lading verse vis aan boord die moet worden gelost.

Wat gaat er gebeuren met het beeld?

Als iemand een archeologische vondst doet, moet dat worden gemeld. Ook als het gaat om een historisch object dat onderwater is gevonden. De melding kan gedaan worden bij de gemeente of bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze melding helpt om een nog beter beeld te krijgen van onze geschiedenis. Michiel Bartels is een van de archeologen van Archeologie West-Friesland (AWF). AWF werkt onder andere voor gemeente Texel en gemeente Hollands Kroon. Het belangrijkste is dat het beeld nu goed wordt geconserveerd. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat het hout bewaard kan blijven en niet wordt aangetast. Het is nog onbekend waar het beeld uiteindelijk terecht komt.