SLOOTDORP - Aan de Langeweg 89-91 in Slootdorp staat op dit moment een gebouw van de gemeente Hollands Kroon leeg. Dit gebouw is jarenlang gebruikt als basisschool. Sinds de nieuwe brede school aan de Koningin Beatrixlaan klaar is, heeft dit gebouw geen functie meer. Gezien de krappe woningmarkt wil de gemeente hier woningen mogelijk maken. De plannen liggen klaar en uiteindelijk moeten hier 23 nieuwe woningen gaan komen. Ook krijgt de fysiotherapiepraktijk uit het dorp hier uiteindelijk een nieuwe plek.


Lange geschiedenis gebouw

Het gebouw aan de Langeweg is in de jaren ’50 gebouwd. De lagere landbouwschool ging als eerste gebruik maken van dit gebouw. Sinds 1985 heeft basisschool De Regenboog hier jarenlang haar onderkomen gehad. In 2014 ging deze school samen verder met basisschool De Zaaier en werd het De Meertuin. Deze nieuwe school bleef in dit gebouw zitten in afwachting van een nieuw onderkomen. Na de zomer van 2021 ging De Meertuin over naar de nieuwe school. Vanaf die tijd staat dit oude schoolpand leeg.

Gesprek over nieuwe invulling

Sinds die tijd is de gemeente bezig met een nieuwe invulling voor deze plek. Er meldde zich een lokale partij die woningbouw mogelijk wilde maken op deze plek. Deze partij gaf aan dat hij ook de fysiotherapiepraktijk van Slootdorp een plek kon bieden binnen zijn plan. Daarom is de gemeente in gesprek gebleven met deze partij.

De gemeente vindt het belangrijk dat er woningen bij komen. Vooral het toevoegen van woningen voor starters en senioren is een doel van Hollands Kroon. Daarnaast zit de fysiotherapiepraktijk nu in een ander gemeentelijk gebouw in Slootdorp. Hier heeft ook de brandweer een plek en verder zit er een gymzaal in. De gemeente wil ook voor dit verouderde gebouw uiteindelijk een nieuwe invulling zoeken.

Verkoop ontwikkellocatie

De geïnteresseerde partij heeft met de fysiotherapiepraktijk afspraken gemaakt over de bedrijfsverplaatsing naar de ontwikkellocatie aan de Langeweg. Dit is voor de gemeente de reden om de plek aan deze partij te willen verkopen. De partij heeft in overleg met de gemeente een plan voor woningbouw voor deze plek gemaakt.

Dit plan is met de buurt besproken en op dit moment ligt er een definitief plan. Mogelijk zijn er andere kandidaten die vermoeden dat ze ook een plan kunnen maken dat aan de wensen van de gemeente voldoet. Eén van deze wensen is de verplaatsing van de fysiotherapiepraktijk. Zij kunnen zich voor donderdag 1 september melden via vastgoedengrondzaken@hollandskroon.nl.

Mix van woningen

Uiteindelijk is het de bedoeling om aan de Langeweg 23 woningen en één zorgpand mogelijk te maken. Er komt een mix van verschillende woningen. Het gaat om rijtjeswoningen, twee-onder-één-kapwoningen, en vrijstaande woningen. Voor jongeren en voor ouderen biedt dit plan mogelijkheden.

De gemeente is blij dat het in Slootdorp woningen toe kan voegen. De huizenmarkt is op dit moment erg krap. Er zijn woningen voor starters en senioren nodig en die gaan in dit plan komen. Dit plan draagt daarmee bij aan de leefbaarheid in het dorp, ook door behoud van de fysio. De planning is dat de contracten binnenkort worden gesloten, daarna wordt de bestemmingsplanprocedure verder gevolgd. Hierna wordt het gebouw gesloopt door de geïnteresseerde partij. Tenslotte kan gestart worden met de bouw van de woningen.