WIERINGERWERF - Een volle tribune vanavond bij de inspraakavond van de gemeenteraad in Anna Paulowna. Vanuit Wieringerwerf en omgeving kwamen tientallen inwoners hun zorgen laten horen over het Gebiedsplan Wieringermeer. Ze zijn bang dat glastuinbouw en datacenters zoveel ruimte krijgen dat het gebied onleefbaar wordt en boeren er niet meer kunnen werken.

Met het Gebiedsplan wil de gemeente Hollands Kroon ruimte bieden aan "grootschalige activiteiten". Dat wil niet zeggen dat die er ook echt gaan komen. Het zoekgebied is na opmerkingen in ingediende zienswijzen al een stuk kleiner dan in de originele plannen maar dat maakt de zorgen bij de inwoners er niet minder om.

"Als dit door gaat, zijn wij de laatste generatie op de boerderij", vertelt één van de maar liefst 14 insprekers. "Mijn zoon wil wel, maar op deze manier is er geen toekomst." De vrouw is bang dat haar boerenbedrijf straks wordt ingesloten door datacenters of kassen. "En wie wil je bedrijf dan nog kopen?"

Ook buurgemeente Medemblik is slecht te spreken over Hollands Kroon. Wethouder Joset Fit sprak namens de regio West-Friesland en liet weten zich gepasseerd en genegeerd te voelen door de Hollands Kroon. Er kwam geen enkele reactie op de zienswijze die op de plannen zijn ingediend. "Wij keuren dit ten zeerste af."

Contact met andere regio's
Volgens de wethouder zou Hollands Kroon voor er een besluit genomen gaat worden eerst contact op moeten nemen met de regio's West-Friesland en Alkmaar. "Wij doen een dringend beroep op u voor goede bestuurlijke verhoudingen." Ze is bang dat elke gemeente straks weer voor het eigen belang gaat. "Stel het plan uit en ga in overleg."

Veel bewoners zijn bang dat de nieuwe plannen ervoor gaan zorgen dat het gebied het landelijk karakter zal verliezen en er straks alleen maar blokken dozen te zien zijn. "Ik zie nu de hazen en vossen door het veld rennen. Ik heb aan alle kanten vrij uitzicht."

Angst
De angst bestaat dat boeren geen ruimte meer hebben om hun bedrijf voort te kunnen zetten. "Met dit plan is er sprake van broodroof, er komt na 85 jaar een einde van bedrijfsopvolging van generatie op generatie. U pakt de toekomst van jonge boeren af."

Meerdere insprekers noemen een gebrek aan betrokkenheid bij het opstellen van de plannen. "U staat voor een belangrijk besluit", richt één van de insprekers het woord tot de gemeenteraad. "Wat kunnen wij van u verwachten?"

Eén van de insprekers pleitte er nog voor om in het Gebiedsplan zonnevelden op te nemen. Volgens de inspreker zijn er ook zwakke gronden met slechte waterstand in de regio die perfect zijn voor een zonneakker.

Volgende week dinsdag praat de gemeenteraad over het Gebiedsplan Wieringermeer. Bewoners hopen dat de raad een besluit uitstelt tot na de zomer.