ANNA PAULOWNA - Voorafgaand aan de raadsvergadering van 23 mei 2024 heeft Lilian Peters haar werkzaamheden als wethouder neergelegd. Dit naar aanleiding van het geschetste beeld dat vandaag in de media verscheen.


“Ik herken, en erken, de in de media, geschetste situatie niet. De afgelopen twee jaar heb ik mijn werk met veel plezier, en altijd naar eer en geweten, gedaan. Daarom is het voor mij een moeilijk besluit om mijn taken neer te leggen. Toch doe ik dat. Ik ben trots op wat ik heb bereikt en ik wens de coalitie alle goeds bij de uitvoering van het coalitieakkoord, waar ik met overtuiging mijn handtekening onder heb gezet.”