HOLLANDS KROON - Vrijdag 3 juli hebben vijf inwoners van Hollands Kroon een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Daarnaast zijn voor het eerst vier jeugdlintjes uitgereikt. Allen kregen het lintje uitgereikt door burgemeester Rian van Dam, die hen persoonlijk bezocht.


Uitreiking lintjesregen later i.v.m. Corona

Eigenlijk zouden de jaarlijkse lintjes op 24 april 2020 worden uitgereikt, maar dit is vanwege de Corona maatregelen uitgesteld. Op 24 april heeft de burgemeester de gedecoreerden via een persoonlijk telefoongesprek ingelicht over de onderscheiding. Deze worden nu alsnog in persoon uitgereikt.

De heer Th. Broersen (29-11-1949)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Woonplaats: Nieuwe Niedorp

De heer Broersen heeft tot 2016 verschillende bestuursfuncties bekleed binnen de handbaltak van VZV en is bestuurslid van de Paaspolderloop. Hij is medeoprichter en bestuurslid van De Roode Eenhoorn; een woonzorghuis voor mensen met een lichamelijke of licht verstandelijke beperking.

De heer J. Groet (03-02-1951)

Uitreiking de heer Groetr

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Woonplaats: Kolhorn

De heer Groet is vrijwilliger in het jeugdbestuur van VV Kaagvogels en bekleedt vanaf 1980 tot heden diverse functies bij HSV Vischlustvereniging, waar hij vanaf 1961 lid van is. Ook zet hij zich vanaf 1989 in voor de Biljartvereniging Klein Begin. Hij zorgt dat de biljarts klaarstaan en dat de catering op orde is; dat doet hij tot op heden. Ook is hij wedstrijdleider bij de SOOS en verzorgt hij daar de inwendige mens.

De heer A. Hahn (21-12-1947)

Uitreiking de heer Hahn

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Woonplaats: ’t Veld

De heer Hahn zet zich al zo’n 15 jaar in als voorzitter voor de dorpsraad ’t Veld – Zijdewind. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de stichting DOP ’t Veld en hielp bij het realiseren van de Supperrr in ’t Veld. Namens de dorpsraad maakt hij, vanaf 2006 tot heden, deel uit van de WMO adviesraad. Hij was betroken bij het uitbreidingsplan ’t Veld Noord, de locatie bepaling van de brede school en het plaatsen van AED’s.

Ook is hij betrokken bij de jaarlijkse NL-Doet actie in ’t Veld en Zijdewind. Meneer Hahn is lid van het koor Interamvo;. Hij is daar de zingende penningmeester en levert zijn bijdrage aan de maandelijkse oud papier inzameling. Ook is hij penningmeester van PCI St. Martinus (Parochiële Caritas instelling). Deze instelling biedt een geldelijke ondersteuning aan minder draagkrachtigen en materiele hulp aan vluchtelingen met een verblijfstatus. Meneer Hahn zet zich in als VOA en is lid van de werkgroep burgerparticipatie.

De heer C.P. van Noorloos (31-12-1950)

de heer Noorloos krijgt onderscheiding

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Woonplaats: Wieringerwerf

De heer van Noorloos is belangenbehartiger voor voetbalscheidsrechters. Hij was eerder zelf scheidsrechter en coach van het spelregelteam en bestuurslid bij COVS. Hij heeft diverse functies bekleed bij CV Wieringermeer, o.a. als vertrouwenspersoon en zat in het jeugdbestuur van de club.

Hij is lid van de KNVB als waarnemer en rapporteur van het veldvoetbal en lid van de tuchtcommissie. Hij is voorzitter van de Kring (Basisonderwijs protestants-christelijke scholen op Wieringen en in de Wieringermeer) en is voorzitter van Stichting Kopwerk. De heer van Noorloos is betrokken bij de Protestantse gemeente Wieringerwerf; hij geeft leiding aan de pastorale raad en is soms ouderling van diensten. Hij organiseert zendingsreizen voor jongeren naar o.a. Tanzania en Gambia. Hij treedt op als ad-interim voorzitter voor de Protestantse gemeente Medemblik en is campagne leider voor het CDA Wieringermeer/ Hollands Kroon. Ook is hij van 2004 tot 2010 gemeenteraadslid van de voormalig gemeente Wieringermeer geweest.

De heer Th. Seghers (05-03-1947)

Uitreiking de heer Seegers

Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Woonplaats: Anna Paulowna

De heer Seghers is van 2001 tot 2019 betrokken bij Wonen Plus Welzijn, secretaris/penningmeester bij Stichting ‘Graag Gedaan’ en is van 21997 tot 2008 chauffeur geweest voor ‘tafeltje dekje’. Hij is van 1995 tot 2015 jeugdtrainer/begeleider geweest van badmintonvereniging ‘de Burcht’. De heer Seghers is betrokken bij Landschap Noord Holland, Vogelbescherming Nederland, het tellen van de vogelpopulatie; dit heeft hij tot 2015 gedaan.

Jeugdlintjes

Bente Berends (09-10-2001) uit Wieringerwerf

Uitreiking onderscheiding Bente

Bente zet zich in als vrijwilliger voor TC de Maaier en dan met name voor jeugdactiviteiten. Ze helpt mee met de Lichtjesavond en ‘Night at the Maaier’. Bente helpt mee met het begeleiden van kinderen bij het ouder en kind toernooi en ze maakt de uitnodigingen voor de activiteiten, ze neemt het voortouw bij activiteiten en zorgt ervoor dat de (nog jongere) jeugd een leuk en divers aanbod krijgt. Ze is actief als vrijwilliger bij de gymvereniging.

Dries Meijer ( 19-09-2011) uit WIeringerwerf

Lintje voor Dries Meijer

Dries houdt van tuinieren; hij doet veel werkzaamheden in het groen van de gemeente Hollands Kroon. Van de buurtbewoners die zijn inzet erg waarderen heeft hij een mooie tuingereedschap set gekregen. Zodra hij uit school is gaat hij in de weer en dat zonder dat het aan hem gevraagd wordt. Hij zorgt ervoor dat de plantsoenen in de buurt netjes blijven.

Megan Barelds (13-09-2004) uit Hippolytushoef, Shannon Smart (10-10-2004) uit Hippolytushoef

Uitreiking Megan en Shanon

Megan gaat al ruim een jaar samen met haar vriendin Shannon naar verzorgingscentrum Noorderlicht. Ze gaan praten, wandelen of doen andere activiteiten met dementerenden ouderen. Ze zijn erg betrokken bij de bewoners en cliënten en dragen op hun manier een steentje bij aan de eenzaamheid van de ouderen.