HOLLANDS KROON - De afgelopen tijd zijn er in Hollands Kroon werkzaamheden geweest aan verschillende wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op veel plaatsen hebben we maatregelen genomen die de snelheid verlagen. In 2021 zijn er vier locaties aangepakt die naar voren kwamen in het Verkeersveiligheidsplan van de gemeente.

Het gaat om de volgende locaties:

  • de Groetweg in Middenmeer;
  • de route Molenweg via Amsteldijk naar Van Ewijcksluis;
  • de kruising Middenweg-Molenvaart in Anna Paulowna;
  • de J.C. Geerligslaan in Anna Paulowna.
De aanpak is bij alle vier de locaties hetzelfde geweest. De eerste fase was het onderzoeken van het probleem. Samen met de omwonenden en bijvoorbeeld de politie en de fietsersbond hebben we maatregelen bedacht. Deze maatregelen zijn voor de vier locaties ook zo uitgevoerd. Daarmee is de eerste fase klaar.

De tweede fase bestaat uit onderzoeken of de maatregelen het gewenste resultaat opleveren. Een goed voorbeeld hiervan is de Amsteldijk. Hier hebben we plateaus en wegversmallingen geplaatst om de snelheid omlaag te krijgen en daarmee de verkeersveiligheid te verhogen. Deze plateaus zijn volgens de landelijke richtlijnen aangelegd. De wegversmallingen hebben we volgens aangepaste richtlijnen geplaatst, in verband met brede (landbouw)voertuigen.

Noodzakelijke maatregelen

Wij begrijpen dat niet iedereen deze verkeer remmende maatregelen als prettig ervaart. Helaas zijn deze maatregelen noodzakelijk omdat mensen zich niet aan de maximum snelheid houden.

Een te hoge snelheid is gevaarlijk. Dit komt door de bochten, de remweg en de snelheidsverschillen tussen auto’s en andere weggebruikers. Een ongeval is niet altijd te voorkomen. De impact van een ongeval is wel kleiner bij een lagere snelheid. Voordat we een aanpassing doen onderzoeken wij welke maatregel het meeste effect heeft. Daarbij houden we ook rekening met de nadelen. Ook proberen wij met de omwonenden een goede balans te vinden tussen de maatregelen en de eventuele nadelen.

Landbouwgemeente

Hollands Kroon is een echte landbouw gemeente. Dit betekent dat wij onze wegen zo inrichten dat wij rekening houden met alle weggebruikers. Drempels geven veel overlast voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Daarom kiest de gemeente er op locaties waar veel landbouwverkeer rijdt voor om plateaus aan te leggen. Deze hebben voor al het verkeer een remmende werking, maar geven een beperkte overlast voor landbouwvoertuigen.

Daarnaast is de ruimte tussen de wegversmallingen breder dan de richtlijnen in verband met brede landbouwvoertuigen. Wij bespreken onze plannen met bewoners, de politie, LTO, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Kom met ons in contact

Ga niet voor eigen rechter spelen door bijvoorbeeld verkeersremmers aan de kant te schuiven (zie foto aan de Amsteldijk). Deze staan er echt niet voor niks. Hiermee gaat het effect van de maatregel verloren en wordt in sommige gevallende situatie juist gevaarlijker.

Daarnaast kost het veel geld om dit weer op te lossen. Heeft u vragen over deze aanpassingen? Neem dan gerust contact met ons op, dan gaan wij graag met u in gesprek. U kunt een e-mail sturen naar verkeer@hollandskroon.nl.