ANNA PAULOWNA - Voor alle dorpen in de gemeente stellen we een dorpsvisie op. Een dorpsvisie is een rode draad voor de leefbaarheid in het dorp. Deze wordt dus ook opgesteld voor Anna Paulowna. De gemeente nodigd u graag uit voor een inloopavond over deze dorpsvisie. Op woensdag 31 mei van 19.00 - 21.00 uur bent u van harte welkom in het Wapen van Holland. Het adres is: Stationsweg 2 in Anna Paulowna.

Denk mee!

Er is onderzoek gedaan naar wat er leeft en speelt in Anna Paulowna, een inventarisatie. Deze hebben we afgerond en leggen we graag aan u voor.

U kunt reageren op de eerste inventarisatie voor de dorpsvisie van Anna Paulowna. Deze inventarisatie vindt u terug op het platform denkmee.hollandskroon.nl.

We horen graag van u of u zaken mist, het goed vindt of andere vragen heeft. Uw wensen en ideeën zijn hier welkom.

Ontwikkelingen in Anna Paulowna

Tijdens deze inloopavond willen we u graag breder informeren over verschillende ontwikkelingen in Anna Paulowna. Een aantal onderwerpen komen aan bod zoals:

  • woningbouw;
  • ontwikkeling Lidl;
  • een vraagstuk over fietsen in Anna Paulowna.

Over deze onderwerpen kunt u uw wensen meegeven en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.