ANNA PAULOWNA - Baggerbedrijf West Friesland gaat de komende maanden de sloten in het buitengebied van de voormalige gemeente Anna Paulowna weer op de gewenste diepte brengen. De baggerwerkzaamheden beginnen in de week van 8 juli en zijn naar verwachting voor 15 maart 2020 grotendeels afgerond.

Baggerplan
In het baggerplan is opgenomen dat de gemeente de wegsloten in het buitengebied op de juiste diepte moet houden. In 2017 en 2018 is dit op Wieringen gebeurd. De komende maanden wordt dit gedaan in het buitengebied rond Anna Paulowna en worden de wegsloten in Westpolder, de Oostpolder en de Wieringerwaardpolder uitgebaggerd.

Werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden, zoals het inmeten van de watergangen en het bemonsteren van de waterbodem, zijn al uitgevoerd. Ook zijn de aanwonenden schriftelijk op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. De aannemer maakt afspraken met aanwonenden wanneer de werkzaamheden het beste plaats kunnen vinden.