ANNA PAULOWNA - Sporthal Veerburg in Anna Paulowna is in 2018 overgedragen aan de gebruikers van de sporthal. In 2019 hebben de gebruikers een toekomstplan ingediend bij de gemeente. Het voorstel dat donderdagavond bij de raad voorlag is om mee te werken aan de bouw van een nieuwe sporthal op sportcomplex Kleine Sluis in Anna Paulowna. De bestaande sport- en trainingshal wordt hiermee vervangen. Voor dit voorstel werd een amendement ingediend (VVD, CDA, SHK, D66). Hierin werd onder andere voorgesteld dat het college inwoners actief betrekt bij de planvorming. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het gewijzigde voorstel.


Regionale samenwerking De Kop Werkt!
De raad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van de regionale samenwerking De Kop Werkt!. Dit is een samenwerking tussen de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en de provincie Noord-Holland op het gebied van onder andere economische ontwikkeling. Aan de raad werd voorgesteld geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het vast te stellen jaarprogramma 2020. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Oud en nieuw voor de jeugd
Dat oud en nieuw er dit jaar anders uitziet is duidelijk. De coronamaatregelen zorgen voor beperkingen. Daarnaast is er een vuurwerkverbod. OHK en Groep Ruiter willen dat er kleinschalige activiteiten worden georganiseerd. Daarom hebben zij een motie ingediend. Zij constateren dat met name jongeren met oud en nieuw behoefte hebben aan activiteiten om de verveling tegen te gaan. Daarom werd met de motie het college opgeroepen te onderzoek of er activiteiten voor jongeren georganiseerd kunnen worden, op een corona-proof manier. Het idee van de indieners was om dit samen met jongeren(werkers), lokale middenstand en andere betrokkenen te bedenken. De burgemeester heeft uitgesproken dat dit al door het college is opgepakt en uitgezocht wordt. Dit was voor de indieners voldoende om de motie in te trekken.