HOLLANDS KROON - Van maandag 26 oktober tot dinsdag 27 april 2021 werkt Rijkswaterstaat aan de Stevinsluizen bij Den Oever. De sluizen aan het begin van de Afsluitdijk zijn dicht voor alle boten en schepen. Scheepsverkeer moet omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Houd rekening met extra vaartijd en langere wachttijden. Het verkeer op de A7 heeft geen extra last.

Bouw nieuwe keersluis

Rijkswaterstaat maakt de hele Afsluitdijk sterker om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater op de Waddenzee. Als onderdeel daarvan komt er een keersluis aan de noordkant van de schutsluis bij Den Oever. De keersluis staat meestal open maar sluit de vaarroute af bij erg hoog water op de Waddenzee. De schutlengte, breedte en diepte van de Stevinsluizen veranderen niet.

Afgesloten voor alle scheepvaart

Omdat de keersluis direct voor de schutsluis komt, moeten de Stevinsluizen dicht voor de werkzaamheden. In overleg met de beroeps- en recreatievaart is de afsluiting in het najaar. Na de herfstvakantie is er minder recreatievaart. De sluizen zijn vanaf 27 april 2021 weer te gebruiken.

Omvaren via Lorentzsluizen

Vaarwegverkeer tussen het IJsselmeer en de Waddenzee moet omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Dit levert extra vaartijd op. Houd ook rekening met extra drukte en daardoor langere wachttijden bij de Lorentzsluizen.

Opknappen schutsluis

Rijkswaterstaat maakt gebruik van de afsluiting door in dezelfde periode onderhoud uit te voeren aan de schutsluis. Het doel daarvan is dat de betonconstructies in deze sluis langer meegaan. Betonschade, wat is ontstaan door jarenlange slijtage en invloed van zout en water, wordt hersteld.