HOLLANDS KROON - Langs de waterkant van de vaarroute tussen het Amstelmeer en het IJsselmeer wordt een blijvende buitententoonstelling gerealiseerd. Over welke kunstobjecten hier precies komen, mogen de inwoners van de kop van Noord-Holland meebeslissen.

Stemmen tot 21 november
De kunstvaarroute moet de vaartocht straks leuker en meer beleefbaar maken voor de pleziervaart. Stemmen kan tot en met 21 november via denkmee.hollandskroon.nl.

Stemmen op de kunstwerken
Om de vaartocht door de binnenwateren van Hollands Kroon aantrekkelijker te maken worden er duurzame en zichtbare kunstobjecten gerealiseerd. Er zijn zes plaatsen langs het water waar een kunstwerk komt te staan. U kunt stemmen op acht kunstwerken. U geeft per kunstobject aan of u het mooi vindt en/of passend bij de omgeving. Stemmen kan tot en met 21 november. De winnende kunstobjecten maken we op 29 november bekend via onze kanelen. De favoriete werken worden uiteindelijk in het voorjaar van 2020 geplaatst.

Aanbesteding
Zes kunstenaars zijn gevraagd om objecten te bedenken. Die hebben zij aan ons gepresenteerd. Daarna is via een aanbesteding gecheckt of deze kunstobjecten voldeden aan de eisen. De overgebleven kunstobjecten worden nu gepresenteerd op het platform van de gemeente Hollands Kroon.

De Kop Werkt!
Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving. Meer informatie over het programma vindt u op www.dekopwerkt.nl.