MIDDENMEER - Op donderdag 8 februari 2024 gaan de werkzaamheden van start voor de bouw van tijdelijke woningen aan de Hoornseweg in Middenmeer.

De 48 tijdelijke woningen zijn voor drie groepen mensen:

  • mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne
  • statushouders: mensen met een verblijfsvergunning en spoedzoekers
  • mensen die door omstandigheden snel een woning nodig hebben

Planning

Aannemer Tuin zal het terrein bouwklaar maken, waarbij hekken en een bouwkeet zullen worden geplaatst. De stroom-en watervoorzieningen en de graafwerkzaamheden voor de fundering zullen klaar zijn in april. Dan worden de kant en klare woningen geplaatst. Na de aanleg van kabels en leidingen wordt het buitenterrein ingericht. De nieuwe bewoners worden naar verwachting in augustus of september verwelkomd.

Tijdelijk meer verkeer

Door de werkzaamheden zal er (tijdelijk) meer verkeer zijn rond de bouwlocatie. Het vrachtverkeer wordt naar en van het terrein geleid.

Vergunning verleend

De vergunning voor de bouw van twee woongebouwen, twee overdekte fietsenstallingen en een berging is op 6 februari afgegeven, waardoor de werkzaamheden direct kunnen starten. Meer over de vergunning is te vinden op www. officielebekendmakingen.nl

Vragen? Stel ze op locatie

Op dinsdag 27 februari, van 16:00 tot 18:00 uur, staat de Hollands Kroon mobiel op de bouwlocatie. Dan zijn er medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden over de tijdelijke woningen, het terrein en de plannen. Heeft u eerder vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.hollandskroon.nl/tijdelijke-huisvesting. Of stel uw vraag via de mail, of via telefoonnummer 088 – 321 5000.