WIERINGERWERF - De herstructurering van Wieringerwerf start dit jaar met de volgende fase. Voor het gebied rondom het Lelypark is aan het einde van 2021 het bestemmingsplan vastgesteld. Nu beginnen de voorbereidingen voor de woningbouw in dit deel van Wieringerwerf. Vanaf de derde week van januari is dat voor iedereen te zien. Dan starten de vergunningvrije activiteiten rondom het groen.

Het gaat daarbij om het verwijderen van alle onderbeplanting zuidelijk van het fietspad tussen de Verbindingsweg en het Lelypark/Malzwin. Dit gaat om de gemeentelijke beplanting, maar ook die van Wooncompagnie. In de loop van 2023 worden ook de aanleunwoningen van Wooncompagnie verwijderd. Het verder bouwrijp maken van het gebied volgt begin 2024.