WIERINGERWERF - De herstructurering van Wieringerwerf start dit jaar met de volgende fase. Het werkterrein is zuidelijk van het Loggersplein langs de Ir. Ovingestraat en tussen de Verbindingsweg en het Lelypark/Malzwin. Vanaf 8 januari starten eerst de werkzaamheden aan het bestaande groen in plantsoenen waaronder de kap van bomen.

Kapvergunning is verleend en herplanting nadat de nieuwbouw klaar is

Het kappen van de bomen is een belangrijk onderdeel van het bouwrijp maken van het gebied. Nieuwe bomen worden geplant nadat de nieuwbouw van de woningen klaar is. Voor het gebied rondom het Lelypark is in het najaar van 2023 een kapvergunning verleend onder nummer Z-446239. De aanvraag voor de kapvergunning heeft tot 6 december ter inzage gelegen. Het kappen van bomen is geregeld in de Algemene Plaatselijk Verordening (APV).

Veiligheid en overlast

De werkzaamheden aan het bestaande groen doen we vooruitlopend op het verleggen van de gasleiding, spanningskabels en telecomkabels. Het verwijderen van bomen en struiken wordt uitgevoerd door Stoop Groenvoorzieningen uit Waarland. Tijdens de werkzaamheden wordt vrijkomend hout afgevoerd. Hiervoor is ruimte nodig aan de kant van de rijwegen.

Er wordt gewerkt met groot materieel. Het is voor de veiligheid belangrijk om tijdens deze werkzaamheden hier niet bij in de buurt te komen of langs te lopen. Overlast wordt zo veel mogelijk voorkomen door met gedeeltelijke wegafsluitingen te werken. Vanzelfsprekend doet de aannemer haar best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De nutsbedrijven voeren graafwerkzaamheden uit waarbij delen van stoepen en straten worden opengebroken. Kabelsleuven worden na afloop van het werk tijdelijk hersteld met tegels of straatstenen. Bewoners merken misschien dat er meer vrachtverkeer in de buurt rijdt om materialen aan en af te voeren. Ook kan er geluidsoverlast worden ervaren van graafmachines en generatoren. Tijdelijke verkeersmaatregelen worden van te voren aangeven met borden.

Bouwrijp maken van het terrein vanaf april 2024

Vanaf april tot september 2024 wordt het gebied verder bouwrijp gemaakt met aanleg van hoofdriool en bouwwegen. Het nieuw aanplanten van bomen gaat starten in het najaar na het gereed komen van de laatste woningen. Wanneer precies is nog niet bekend maar dit zal rond 2026 worden uitgevoerd.