ANNA PAULOWNA - De buitenruimte van De Verwachting in Anna Paulowna gaan wij opnieuw inrichten. Met gebruikers, leerlingen van scholen van MFA De Ontmoeting en omwonenden is hiervoor een plan opgesteld. De werkzaamheden van de herinrichting zijn begonnen na het onthullen van het projectbord. Het doel van de herinrichting is om de verkeerssituatie van de straat De Verwachting en de buitenruimte rondom De Ontmoeting te verbeteren. Ook is het plan erop gericht om de riolering te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken om er te verblijven en te spelen.

Waarom herinrichten?
De verkeersveiligheid van de straat en het voorplein wordt verbeterd. Er komt een scheiding tussen rijweg en voetpad en er wordt een fietspad aangelegd. Voor deze onderdelen heeft de provincie Noord-Holland subsidie gegeven. De bestaande keerlus voor de buurtbus wordt vervangen voor 2 nieuwe haltes voor de ingang van De Ontmoeting. De buitenruimte rond het MFA wordt verder voor een deel ingericht met een ecologische zone waarin ook speeltoestellen komen.

Tiny forest
Met de directie van scholen en het kinderdagverblijf is in het ontwerpplan ruimte gemaakt voor het aanleggen van een tiny forest. Een tiny forest is een dichtbegroeid inheems bos ongeveer zo groot als een tennisbaan. Dit minibos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een gezonde plek. Wethouder Theo Groot: ‘Het mooie aan dit plan is dat de noodzakelijke werkzaamheden zoals het verbeteren van de riolering en de verkeersveiligheid, worden gecombineerd met creëren van een betere speelgelegenheid in een natuurlijke omgeving voor kinderen. Maar nog mooier vind ik dat dit duurzame ontwerp het resultaat is van een breed opgezet participatietraject. Alle belanghebbenden zijn bij de plannen betrokken, waardoor dit mooie plan eruit gerold is’.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van januari 2022 t/m september 2022. Het werk uitvoeren zonder last voor de omgeving is niet mogelijk. De aannemer neemt maatregelen om overlast te beperken. Omwonenden en verkeersdeelnemers krijgen informatie over de bereikbaarheid van het gebied tijdens de werkzaamheden. Stap voor stap voert de aannemer het verwijderen van bestaande bomen en riolering, het aanbrengen van grond als voorbelasting en verwijderen van bestrating in het gebied de komende week uit.

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de herinrichting buitenruimte De Verwachting? Kijkt u dan eens op de pagina over de herinrichting buitenruimte De Verwachting.