WIERINGERWERF - Campus De Terp is de naam voor een ontmoetingsplaats voor jong en oud en biedt plaats aan onderwijs, kinderopvang, welzijn en sport zoals zwemmen en binnen- en buitensport. De Campus moet gebouwd worden aan de Terpweg in Wieringerwerf. Om diverse redenen zijn de huidige voorzieningen toe aan vernieuwing. Campus De Terp is onderdeel van herstructurering Wieringerwerf.

“Sport en onderwijs zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden en bij Campus De Terp komen die twee op een prachtige manier samen”, aldus wethouder Mary van Gent. “Deze combinatie versterkt zowel de geestelijke als de fysieke gezondheid en bovendien bevordert het de leefbaarheid van het dorp Wieringerwerf. Tel daarbij op dat dit project wordt gedragen door een groep fantastische vrijwilligers en u zult begrijpen dat ik ongelooflijk trots ben en heilig in dit unieke project geloof.”

Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, SSWW en scholen

Voor de totstandkoming van Campus De Terp is een volgende stap gezet; er is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld. In deze overeenkomst maken de deelnemende partijen procesafspraken voor de verdere ontwikkeling van Campus De Terp. De overeenkomst is de basis voor Hollands Kroon om garant te staan voor de investering voor de Campus, en om het beheer van het zwembad, de sporthal en buitensport bij de Stichting Sport en Welzijn Wieringerwerf (SSWW) onder te brengen. De deelnemende partijen zijn de schoolbesturen (zowel de basisscholen als de middelbare school), SSWW en de gemeente Hollands Kroon.

Uitwerking accommodatiebeleid

Het project Campus De Terp, waar inmiddels al een aantal jaren aan wordt gewerkt, is een verregaande uitwerking van het gemeentelijk accommodatiebeleid. In dit beleid heeft de gemeenteraad besloten om de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, beheer en eigendom van gemeentelijke accommodaties aan haar inwoners over te dragen.

Behandeling van het voorstel

Naar verwachting vergadert de gemeenteraad op 1 oktober over deze samenwerkingsovereenkomst. Als zij instemmen met het voorstel kan de overeenkomst ondertekend kan worden. Ook kan dan verder gewerkt worden aan de ontwerpen van de gebouwen van Campus De Terp en de openbare ruimte daar omheen.